Livet er en drøm

Livet er en drøm
En av de viktigste oppgavene for dagens astrolog er å søke å forstå hva som skjer i menneskets psyke. William Shakespeares utsagn om at livet er et teater og vi er skuespillerne, kunne fort vært en beskrivelse av vårt fødselshoroskop, som jo utgjør scenen for tragediene og komediene som utspiller seg i våre liv.

Astrologi og teateret har mye til felles. Det er helt passende at et av de aller første teaterstykkene som ble skrevet på veien ut av middelalderens mørke har astrologi som sitt viktigste tema. Blant teatervitere blir skuespillet «Livet er en drøm» (la vida es sueno) betraktet som et av de aller første moderne skuespill som er skrevet.

Forfatteren av stykket, som ble utgitt i 1635 var den spanske forfatteren Pedro Calderon de la Barca.

Hovedpersonen er prins Sigismundo av Polen. Han plassert i et fjerntliggende tårn og holdt skult for hoffet og alle andre fra fødselen av. Som stykket begynner har han heller ingen anelse om sin kongelige herkomst. Det er en astrologisk forutsigelse som har fått Sigismundos far til å gjøre dette mot sin sønn og arving. Men når han begynner å nærme seg myndighetsaldrer vil kongen teste ham for å se om den astrologiske spådommen medfører riktighet. Den går ut på at Sigismundo ville bli en forferdelig og grusom konge som ville bringe vanære til både sin far og Polen. Jeg vil tro det finnes astrologer som har tenkt lignende tanker når de har sett alle kvadraturene og opposisjonene som kan befinne seg i enkelte kart. Jeg kan huske at den kjente astrologen Michael Gauqelein foretok et eksperiment som gikk ut på om astrologer kunne forutse at en person ble massemorder ut i fra horoskopet. Det gikk heldigvis ikke så bra.

Den voksne Sigismundo blir bedøvd og fraktet til slottet. Når han våkner blir han fortalt at han egentlig er tronarving og prins av Polen. Informasjonen gjør SIgismundo opprørt og rasende. Han blir så ustyrlig at han kaster en av tjenerne som kommer med nyhetene ned av balkongen slik at han dør i fallet. (som vi skal se er ikke det så avgjørende. En tjener eller to hadde ikke så mye å si på den tiden)Kongen prøver å snakke fornuft med sin sønn, men Sigismundo fråder av ilske. Han roper at han vil bekjempe enhver som vil nekte ham sin rettighet.

Det vi ser er en utemmet Mars som gir full gass på kampviljen for opprør mot det bestående.

Konfrontasjonen fortsetter og SIgismundo dreper nesten en av adelen før kongen på nytt får bedøvet ham og satt ham tilbake i tårnet. (U-hu, det å drepe en av adelen ville gjort at det ikke var noen vei tilbake fra spådommen) Vi kan se at hovedspørsmålet i teaterstykket er et spørsmål som er relevant for et hvert horoskop. Er skjebnen forutbestemt og personligheten gitt ved fødselen, eller kan vi velge hvem vi vil være til tross for vårt horoskop? Tilbake i fangenskap reflekterer Sigismundo over livet sitt og undrer seg på om det hele bare var en drøm. Er han i virkeligheten en fattig stymper, eller prins og arving til et kongerike? Sett fra et spirituelt perspektiv er dette spørsmålet alle som er født med et horoskop må stille seg selv. I hvor stor grad er vi skjebnens tiggere og i hvilken grad er vi kongelige skapere av vår egen skjebne.

Sigismundos refleksjoner i stykket er slik:

Kongen drømmer han er hersker
Og med denne drømmens ånd
Styrer liv og land med styrkens hånd
mens folket jubel luften flerrer

Født av luft og svevende på vinger
flyr høyt i stup og store svinger
Men så i aske.
Skjebnen sperrer

Død fjerner makt og ære
hvem vil kongekronen bære?
Når han vet at han vil våkne og bæres bort
langt forbi de dødes port.

Slik en drøm i sorg og lede
Her er jeg bundet, av skjebnen såret
Som sier meg at det ei var kronen, men drømmen jeg har båret.
Jeg nøt en tid lys og glede.
Men hva er livet når man er langt der nede

Hva er livet, en hildring som hånlig ler og rømmer
Gleden et spøkelse
og livet kun glitter og røkelse
hvor drømmen selv er skjult i en annens drømmer
( gjendiktet til Norsk av Per Henrik Gullfoss)

Men skjebnen griper inn for. Folket i Polen finner ut at de har en prins og gjør opprør. De stormer fangetårnet og Sigismundo frisettes. I palasset forbereder alle seg på kamp mot opprørerne. Som de fleste med makt opp gjennom tiden er de forberedt på å slå ned opprørere, ulydige og alle som søker å ta fra dem makten de har.

Neste scene er at Sigismundos hær vinner slaget. Kongen og hans lakeier forbereder seg på flukt, men er for sent ute. Når Sigismundo ankommer går kong Basilio sin sønn i møte forberedt på å dø.

Stykkets hovedkonflikt er opposisjonen mellom den gamle kongen og den unge prinsen. Som kan tolkes som en parallell til forholdet mellom Uranus og Saturn og Saturn og Jupiter i den greske mytologien. Den gamle order motsetter seg fornyelsen som den kommende generasjonen representerer. Slik jeg ser det gir dette stykket en beskrivelse av vanskene som dukker opp når den gamle tid og orden, representert ved Saturn, må vike plass for nye muligheter, sannheter og meninger som bæres frem av Jupiter. Som vi vet fra mytologien kan Jupiter være en forferdelig og grenseløs herre som gjør akkurat det som passer ham selv. Denne nådeløse siden ved Jupiter blir sjelden beskrevet i moderne astrologiske tekster. Men vi får jo daglig demonstrert hvordan fanatikere, som er helt overbevist om at de har funnet sannheten og meningen, kan gjøre de mest skrekkelige ting i sannhetens navn.

I stykker virker det som om Sigismundos gjentatte fengsling og han egne refleksjoner har ført til en endring i forhold til den astrologiske spådommen. Det viser hvordan din egen refleksjon og viten om din egen situasjon og tendenser kan endre hvordan du utfolder og benytter de kreftene og energiene som reflekteres i ditt horoskop.

Sigismundo skåner sin far. Den holdningen gjør at faren tar Sigismundo til seg og erklærer ham som sin arving. Det hele ender litt frem i tid hvor Sigismundo gifter seg med kvinnen som har erobret hans hjerte. Det nye kongeveldet tar til uten å være fanget av det forferdelige og mørke som astrologene hadde spådd ville skje. Disse hendelsene kan kanskje sammenlignes med å ta i bruk alle fordelene du får av din Saturnske erfaring og kunnskap når du legger ut på en ny reise med Jupiters håp som seil.

Det er nettopp denne psykologiske forståelsen av psyken og evnen til forandring av en situasjon og fastlåst konflikt gjennom bruk av fri vilje og fornuft, som gjør dette til et av historiens første moderne teaterstykker. Det var en helt nyskapende ide at et enkeltindivid kunne forandre sin egen skjebne. Vi kan se hvordan dette teaterstykket viser frem mot det moderne samfunnet som er basert på en veldig sterk ide om at mennesket er fritt og i det minste delvis ansvarlig for sine egne valg og skjebne.

Vi ser også de første små steg på vei mot en ny astrologi. Små skritt på vei ut av en vitenskap og kunstart som forutså hendelser i den ytre verden, til å bli et redskap for forståelse av individets psyke og videre som et verktøy for utfilingen av spirituell bevissthet og nyskapelse.

Miljø, skyld og skam

Mljøpartiet de grønne og angsten for evig fortapelse

Av Per Henrik Gullfoss
Cand Phil.
Personlig veileder
Forfatter og filosof.

I sin tid hadde de kristne to metoder for å få folk til å oppføre seg anstendig og kjærlig. Den ene gikk ut på å tilby frelse. Den andre på å skremme med Helvete. Det kan på eseldriverspråket oversettes til å true med pisk eller lokke med en gulerot.
Hvilken metode som var mest effektiv er usagt. Men mens den ene førte til folk som snakket med fugler og gikk på vannet, så førte den andre til heksebrenning, inkvisisjon og fordømmelse.

Skal vi finne veien tilbake til Paradis og redde miljøet på vår jord som har potensiale til å vær en Edens hage? Eller skal vi fortsette å ødelegge miljøet og dermed gjøre planeten stadig mere lik de gamle skrekkbildene av helvete? Skrekkbildene males på våre indre netthinner med bred pensel for å skremme oss til å slutte å kjøre bil, å fly og i stedet sykle gjennom iskalde snødrev på elsykkel vinterstid.

Jeg vil våge en påstand.

Miljøpartiet de grønnes inntog i Oslos «Byregjering» er en tristesse for milljøsaken.

Frihet fra livegenskap!

I Oslo kan de virke som miljøkampen blir drevet av noen med stort agg mot bilister og folk som har råd til å farte rundt i tide og utide. Det kan virke som om vi skal skremmes tilbake til en tid hvor mennesket var stedbundet og ikke kunne forflytte seg dit vi ville når det ville. På 1800 tallet holdt London på å synke hen i en forferdelig stank og forurensning. Sot fra vedfyring og møkk fra alle hestene var i ferd med å kvele byen. Til alt hell er mennesket genialt og har en velsignet evne til å finne nye løsninger når problemene blir akutte. Elektrisk strøm var en velsignelse. Det var en usigelig lettelse å få erstattet alle de dritende hestene med automobiler.

Må miljørensing være miljøødeleggende?
Mot alle odds er miljøpartiet de grønne for høyhus. Det er kanskje ikke så underlig at de er for vindmøller. Store konstruksjoner som er livsfarlig for fuglene, som vi jo er avhengig av for å bevare miljøet, og dessuten har er synsforurensende effekt av store dimensjoner. Som en amerikansk grønn aktivist sa. Jeg melder meg ut av miljøkampen hvis vi må ødelegge naturen for å bevare miljøet.

Samme gamle visa om at og om att og om att igjen.
Miljøpartiet synes for det meste å ta i bruk gamle løsninger for å møte nye problemer. De sprer frykt og sprayer oss med dårlig samvittighet. Menneskene er slik laget at det skal mye til for at vi frivillig gir fra oss friheter og privilegier.

Elbilen og andre nye løsninger
En av de flotte tingene som er gjort for miljøet i Norge, er å innføre spesielle ordninger og fordeler med å kjøre elbil. Det har ført til at salget av elbil i Norge er veldig høyt i forhold til andre land. Det at vi var så flinke med elbil ga svært mange en følelse av optimisme og en opplevelse av å kunne bidra på en måte som samtydig var hyggelig og berikende. Det kan være at mange følte misunnelse og mener at det bare er adelen i byene som har råd og mulighet til å ha en elbil, gjerne som bil nr.2. Men hva så? Hvis hensikten er å gjøre noe for miljøet, så er det jo det mest fantastiske å gjøre det på en måte som gjør verden bedre! Man blir jo kvitt lydforurensning sammen med eksosen. Det aller mest skremmende med at dette virker er antagelig tanken på at vi faktisk kan løse de problemene vi står overfor rent miljømessig, uten å måtte gå tilbake til fortidens levesett. Vi kan tenke at det finnes muligheter hvor vi ikke bare løser miljøproblemene, men samtidig gjør verden til et bedre, vakrere og bedre sted å leve. Det viktigste grunnlaget for å få til dette er to ting. Det første er en tro på menneskets evne til å finne løsninger og skape ny teknologi. Det andre er å kanalisere ressurser inn i dette arbeidet, samtidig som man sørger for at jordens overflod blir tilgjengelig for alle. Det er nødvendig for at menneskene skal slippe å bruke så mye av sine ressurser og kvaliteter på å stoppe terror og katastrofer, som for det meste springer ut av fattigdom og undertrykkelse. Det er på samme måte som den gangen man varmet opp det meste med trær. Hvis man ikke hadde funnet kull, olje og strøm, så ville alle trærne vært hogd ned og brent opp. Den miljøkatastrofen unngikk vi gjennom å finne opp nye energiformer. Det å drive de redskapene vi trenger og liker med fornybar energi istedenfor fossilt brennstoff er helt klart veien vi må gå. Utviklingen av redskaper for direkte innhøsting av solenergi og bruk av ren energi i ting som biler er viktige ledd i denne prosessen.

Det blir langt viktigere å gjøre ting som gjør vårt forbruk miljøvennlig, enn å prøve å hindre oss i å leve i velstand og overflod. Grunnen er ganske enkel. Det er mye hyggeligere å leve i velstand og overflod enn fattigdom og forsakelse. Vi vil derfor tviholde på de godene vi har så lenge vi kan.
Veien å gå for å unngå miljøkatastrofen blir derfor å skape mere overflod og velstand!!!

For å få til det må man gjøre det lønnsomt for kapitalen og produsentene å skape, selge og utvikle det som er miljøvennlig. Det har aldri fungert å få til noe som helst gjennom å prøve å manipulere enkeltindividene til å få dårlig samvittighet og skyldfølelse. Metoden har vært brukt til å prøve å stoppe mennesket fra å drikke, ha sex og begjære sin nestes kone og asen. Som sagt helt uten suksess.

I øyeblikket har kanskje elbiler for kort rekkevidde. Men nettopp det at det blir økonomisk lønnsomt å produsere elbiler fører allerede til utvikling av batterier og materiale til å bygge bil av, som hele tiden flytter grenser. Hvis man sørger for å holde denne prosessen i gang, vil man snart ha produsert batterier som varer lengre enn en bensintank og som lar seg fylle opp på samme tid som det tar å kjøpe en pølse og en cola på energistasjonen. I løpet av kort tid vil denne forståelsen av alternative drivstoffmuligheter føre til forandringer på forbruk og forurensing som slippes ut av fly og cruisebåter. Istedenfor å tro at man kan få mennesket til å slutte å reise med ting som fly og bil, så kan man rett og slett gjøre det miljøvennlig.

Miljøkrisens verste fiende er de som overser at vi lever i et helhetlig miljø og må ta hensyn til dette i vår utfoldelse. Den nest verste er miljøkjempere som sprer negativitet, dårlig samvittighet, moralsk fordømmelse og fanatisk dyrking av det «primitive» liv. La oss holde muligheten åpen for et kreativt, fargerikt og raust samfunn som er preget av toleranse, miljømessig balanse, overflod av det materielle og en dyp forståelse av at vi er en del av hverandre og den samme helheten.