En verden i forandring

Hei alle dere som finner på å lese dette, verden er i rivende forandring og det er jeg også. Jeg tror jo at vi er inne i en tid hvor menneskeheten kan ta et stort sprang i sin utvikling mot en helt ny bevissthet og forståelse av hva vi holder på med her nede på jorden i vårt lille tid og romskip. Jeg tror at stadig flere mennesker er på vei mot en tilstand som vi tidligere ville kalt for å være opplyst, eller kanskje noe helt annet. Åndelighet har ofte vært en kamp for å slukke begjær og utslette jeget og den gamle personligheten. I den nye bevissthet vil åndelighet også være å juble over jeget. I øyeblikket ser jeg sjelens energi, eller det evige aspektet av oss som selve kraften i energien bak vår jordiske eksistens. Mens jeget er spydspissen, eller nesen, øyne og ører som søker retningen i vår utforsking av nye muligheter og opplevelser. Det jordiske livet er ikke i bakleksa og et sted hvor vi er kommet for å forstå hvor ille det er å være et jeg i tid og rom. Ikke et sted hvor vi er kommet for å bli frelst eller testet, men et sted hvor universet og den kraft som ligger bak alt kan oppdage seg selv på nytt og bruke sin skaperkraft til å utfolde seg på stadig nye måter. Mennesket på jorden er en del av universets ekspansjon for å oppdage, erfare og utfolde seg selv. Sjelen har en stor gevinst av å være her nede på jorden som menneske, den får erfaringer og opplevelser og oppdager sin egen skapende kraft og kjærlighetsevne på utallige måter i stadig nye former og kombinasjoner. Sjelen jubler over å få denne muligheten til å oppleve, utvide og erfare seg selv. Jeget kan også lære å juble over at det faktisk er en del av en uendelig erfaring av liv og tilstedeværelse, akkurat nå til stede akkurat her, i nøyaktig den formen og det øyeblikket som er.

Astrologisk sett står vi foran store forandringer og utfordringer

Astrologisk skjer det noe veldig spennende den 25. januar. Da går den ytterste planeten, slik astrologene ser planeter, inn i Steinbukken. Pluto forlater Skyttens tegn for en kort periode, før den igjen går inn i Skytten i Juni, men den 27 november går den inn i Steinbukken for å bli der frem til år 2024. Pluto i skytten har vært en revolusjon når det gjelder åndelig bevissthet, terrorisme, dogmatiske meninger og fanatisme. Alt som har vært skjult på bunnen av de religiøse kistebunner har kommet til overflaten og blitt synlig.

Med Pluto i Steinbukken kan du vente dyptgående forandringer og store utfordringer på mange områder. Vi vil se at mange styringssystemer og offentlig vedtatte strukturer og sannheter vil falle sammen. På den ene siden vil alt som ligger begravd i maktstrukturer og misbruk av makt komme til overflaten. Organisasjoner, regjeringer og maktmennesker vil bli utfordret og måtte forandre sin måte å utøve makt og kontroll på. Vi vil nok se at enkelte steder vil diktatorer bli drept eller miste sin kontroll, mens andre steder vil hensynsløse maktmennesker med alle midler søke å beholde, få og utfolde sin kontroll. Gamle tyranner vil falle, men nye kan stikke opp sine enda mer skremmende og heslige trollhoder. Forvent skandaler i forbindelse med økonomi, maktmisbruk og alle strukturer som ikke er i stand til å være i forandring og klamrer seg til den gamle virkeligheten. Mye av verdens organisasjonsmodell og struktur vil måtte gå gjennom store og voldsomme forandringsprosesser. Siden tegnet som står rett overfor Steinbukken er Krepsen vil også mange ting som angår våre hjem, familiestrukturer, nasjonalisme og tilhørighet måte forandres. De strukturer som vil klare seg best er de som faktisk er bygget på et ekte fundament av kjærlighet og utøver sin makt til beste for helheten. Forvent også at dette kan få stor effekt på aksjemarkedet og gjøre boligmarkedet uhyre ustabilt. Prisen på boliger kan fort rase nedover på en måte som vi ikke kan forestille oss. På en måte vil bunnen falle ut av falske autoriteter, eller avsløre de som veldig hensynsløse og maktsyke. På det personlige plan er det viktig at man slipper taket i gamle former, gammel trygghet og ytre behov for prestisje og anerkjennelse og virkelig baserer sine ytre handlinger og trygghet på en opplevelse av medfølelse, kjærlighet og tilhørighet. Sjelefamilier og andre familier vil trenge hverandre og innse viktigheten av å støtte hverandre med omsorg og villighet til å dele ressurser. For å si det med et gammelt ordtak… der det er hjerterom er det husrom. Det er viktig å bevege seg både personlig og samfunnsmessig vekk fra behovet for ytre makt og anerkjennelse og forstå at det som virkelig viser din indre kvalitet ikke er om du selv er best eller flinkest, men hvordan du forholder deg til de som er svakest og har mest behov for din kjærlighet og aksept. Ekte fellesskap, nærhet og kunsten å virkelig dele fra hjertet vil være viktig. Oppmerksomheten må flyttes fra form og utseende til innhold og tilstedeværelse. Som sagt vil hele samfunnet og selve verdens maktstruktur gå gjennom store forandringer. Så nok en gang, måten å møte denne energien på er villighet til å slippe taket i de ytre krykkene, gå inn i hjertet og finne det som virkelig har betydning og deretter basere sin virksomhet i den ytre verden på denne dype indre sannheten. Gled deg over forandringene og se at selv om de av og til (ofte?) vil bli oppfattet som kriser og frykt som sprer seg, så er muligheten til å skape noe nytt som er basert på ekte glede og medfølelse i høy grad til stede.