Barbari og Sivilisasjon

Barbari og Sivilisasjon

Vi lever i en brytningstid hvor verden står og balanserer på en kant mellom en sivilisert og en barbarisk tilstand. Dagens sivilisasjon er sterkt truet både av store folkevandring og av barbarisk vandalisme, ofte utført i navnet til en gud. Kjærlighet til gud og fedreland er ofte den ene halvdelen av det som fører til barbari, den andre er ofte ren frykt, hevnlyst og mangel på mat og trygge livsområder.

Ordet Barbari stammer fra sivilisasjonens vugge. På gresk betydde ordet enhver som var ikke-gresk. Romerne opptok ordet og brukte det om enhver ikke-greker eller ikke-romer. Nå brukes det til å beskrive en vill, grusom og rå person. Et tilsvarende ord som vandalisme stammer også Fra Romerriket. Vandalene var et germansk folkeslag som erobret Roma i 455 og plyndret byen i to uker.

Er sivilisasjonen så sivilisert?

Ofte blir ordet sivilisasjon brukt til å beskrive den herskende klassens system og samfunn organisering, mens alt som truer med å ødelegge og rive ned den eksisterende orden kalles barbari. På mange områder kan det virke som om Romerne selv var vel så barbariske som sine fiender. Forskjellen var kanskje at de prøvde å opprette og opprettholde et større system av orden, samarbeid og utveksling.

Ordene har gjennom sin bruk fått en helt nye og mye dypere mening. Et sivilisert menneske kan forstås som et menneske som ikke bruker vold, som søker løsninger ved bruk av samtaler, kjærlighet og omtanke, mens et barbarisk menneske er et somstyres av sine emosjonelle impulser og dyriske drifter og behov. Det er også mange handlinger og utsagn som et sivilisert menneske ikke vil ta i bruk, mens en barbar stort sett vil ta i bruk enhver metode for å nå sine mål og midler. Vi kan for eksempel i dag kalle mye av de kommersielle forretningslivet for barbarisk. De fleste som skal selge noe vil ta i bruk nesten enhver tilgjengelig metode for å få solgt sine produkter. Som de så ofte sier. Du spiser eller blir spist og man må knuse noen egg for å få en omelett.

I den andre enden av denne skalaen finner vi det som en gang ble kalt adelsmennesker. Adelsmennesker har ikke fått til en tittel, men er mennesker som har en spesielt edel og fin karakter og måte å forholde seg til livet på. I Ibsens stykke Rosmersholm har den urealistiske og visjonære Rosmer en drøm om å gjøre alle mennesker til adelsmennesker. En visjon som ikke ligger så alt for langt unna den visjonen som mange alternativt spirituelle mennesker i dag drømmer om.

Dagens samfunn er på mange måter langt mere organisert og sivilisert en Romerriket noen gang var. Vi har for eksempel enda ikke gjeninført underholdning hvor noen av deltagerne blir drept av andre. Svært mange av dagens samfunn har avskaffet dødsstraff og behandler sine syke, uføre og fattige på langt bedre måter enn man kunne ha håp om i Romerriket. Samtidig knaker hele den «siviliserte» verdens system i sammenføyningene. Den som er bygd opp, først gjennom nasjonalstaten og den industrielle revolusjon, og så gjennom innføringen av velferdsstaten og global samhandling og organisering.

Frem og tilbake er dobbelt så langt

Den menneskelige samfunn har i sin utvikling hele tiden vært preget av denne vekslingen mellom det barbariske, det siviliserte og det edle. Vi står i dag foran to store og nye utfordringer og muligheter som vil kunne flytte denne prosessen opp på et helt nytt nivå. Den ene utfordringer kommer fra den digitale virkelighet. Mange av dagens jordmennesker lever en stor mengde av sitt private, sosiale , forretningsmessige og fritidsliv gjennom en mobiltelefon eller et annet redskap fra den digitale verden. Samtidig er vår industrielle produksjon og bruk av velferdsgoder på et så høyt nivå at det i sterk grad påvirker og truer med å endre jordens klima og økosystem. På den ene siden har vi en dør til en helt ny virkelighet. På den andre siden blir det tydeligere og tydeligere at vi selv har innflytelse og makt til å påvirke ikke bare våre egne liv og nære omgivelser, men også planeten sett under ett. Den nye situasjonen krever dermed at vi kan håndtere en tilgang på informasjon og mulighet til å leve livet i en digital virkelighet, samtidig som vi må håndtere vår nær guddommelige makt til å kunne utslette oss selv og mye av livet på planeten.

 

Løsning og problem hånd i hånd

I skrivende stund er en av de tingene som gjør at verden ikke får tatt skikkelig tak i hverken sine digitale eller økologiske utfordringer at den preges av et globalt barbari. En «meningsløs» terror feier over planeten, hvor krigende parter tar i bruk alle metoder som barnekrigere, selvmordsbombere og summarisk henrettelse og voldtekt av sine motstandere. Krigerbander med erklærte gode intensjoner tar gjerne i bruk metoder som menneskesmugling, narkosalg og utpressing for å få gjennomført sine mål. Vi lever med andre ord i en tid hvor vi ser en voldsom oppblomstring av et barbari svært mange mennesker i den vestlige verden trodde menneskeheten hadde lagt bak seg. Dette fører til mye fortvilelse, motløshet og tristhet hos mange av de som har drømt om en ny og bedre verden.

Svært mange av de som er på utkikk etter en løsning prøver å løse dagens problemer ved hjelp av gårsdagens svar og metoder. Det halter seg frem, men det fører ikke til noen virkelig løsning. Det er to store utfordringer som må tas tak i hvis vi skal ta et sprang fra denne evinnelige vekslingen mellom barbari og sivilisasjon og innføre en sivilisasjon som ikke er barbarisk. Så den slipper et endelikt hvor den blir revet ned av det den har prøvd å undertrykke i seg selv.

Det ene er en fordeling av goder hvor alle jordens mennesker får tilgang på nok mat og sted å oppholde seg slik at de kan leve i trygghet for sult, nød og krig. Dette er den ene halvdelen av utfordringen som svært mange ser og er på god vei til å finn løsninger på. Vi forstår i det minste problemet og har tilgjengelig redskaper til å få gjort noe med det. Det eneste spørsmålet her er om de barbariske, grådige og fordømmende er de som får den avgjørende hånden på rattet, eller om de som har mere oversikt og klarhet vil få sterk nok innflytelse.

Den andre store utfordringen ligger dypere gjemt under overflaten. Mennesket lever ikke av brød alene, De krever også en mening med sine liv. Det er til tider både skremmende og uforståelig for et individ at det er født inn i en verden som hele tiden forandres, og som det selv skal dø fra om ikke så mange årene. Det ser hele tiden at andre mennesker, dyr, trær og alt somfinnes er en elv som renner ustoppelig mot den fysiske døds port. I en slik situasjon vil de fleste mennesker, hvis de ikke er så opptatt med å overleve at de ikke har tid til annet, tenke på hva som er meningen med dette livet.

Sjelens sang

Som nevnt er svært mange av de mest barbariske handlinger vi har sett utført i navnet til en eller annen gud. Det kan være tortur, heksebrenning, nedslaktning av hedninger, voldtekt og drap på urene kvinner, sprengning av abortklinikker e.l. De hellige krigene har lett en tendens til å bli de skitneste og mest barbariske av alle kriger. Siden meningen og ansvaret for handlingen tas ut av menneskenes hender og legges i hendene på en eller annen maktgal eller hevnsyk gud.

Det er ganske enkelt å forstå dette problemet. Like viktig som mat og næring er for kroppen, like viktig er mening og en kontakt med den åndelige dimensjonen av livet for sjelen. En sunn sjel i et sunt legeme er en utmerket start for å skape en ny type sivilisasjon. Men det holder med andre ord ikke med et sunt legeme. Det holder ikke at det er nok mat og en viss trygghet. Sjelen må også være sunn. Å fornekte at vi har en sjel er omtrent like sunt for menneskets forståelse av meningen med livet som å fornekte at undertrykkelse, utnyttelse og ødelagt eller manglende mat er usunt for kropp og sinn.

Løsningen på denne utfordringen er egentlig ganske enkel. Vi kan begynne med å ta bort de åndelige tyrannene, som bruker sjelens behov for mening som en metode til å få makt over andre. På samme måte som de som bruker folks behov for mat og det nødvendige for å overleve til å utnytte andre og skaffe seg egne store fordeler. Et apropos: Er det ikke ille at vi i våre dager har begynt å bruke som et positivt ord at vi skal utnytte ressursene og arbeidskraften og alt som er tilgjengelig. Du gjør ofte det samme mot din egenkropp. Utnytter den til den ikke orker mere også klager du over at den blir syk og streiker.

Det andre steget er å anerkjenne at vi har en sjel. Dette arbeidet har startet bl.a. gjennom forståelsen av at jorden er en helhetlig og levende organisme, som vi er en del av. Dette at vi er en del av en større helhet blir av noen redusert til et rent biologisk fenomen, på samme måte som våre tanker, følelser og bevissthet reduserer til et rent kjemisk og biologisk fenomen.

Det som skjer med dataglobaliseringen av vår verden er at stadig flere mennesker begynner å leve stadig større deler av livet sitt i det vi kan kalle en virtuell virkelighet. Det medfører at skillet mellom det vi kaller den faktiske ytre virkelighet og den virtuelle virkelighet viskes ut. Denne åpningen av det indree landskap mot andre måter å se og erfare virkelighet på vil samtidig være en døråpner til å forstå og erfare mere av sjelens tilstand og den verden den befinner seg i. Det vil etter hvert bli like naturlig å tenke seg at vi har en sjel som lever et evig liv i det som for oss nå kan beskrives som en virtuell virkelighet, som at vi har en kropp som lever i denne fysiske verden i et enkelt liv. Det vil bli like naturlig å tenke seg at sjelen etter døden er klar for et nytt «spill», som at figuren på databrettet kan gjenoppstå etter at den er utslettet.

Men de åndelige farene er selvfølgelig like store og utfordrende som de materielle i denne overgangsfasen. Vi kan bli så opptatt av det ytre, forbruket og tingenes fremtredelsesform og tilgjengelighet, at vi ødelegger våre egne kropper og planeten i et gedigent og ustyrlig forbruk. På det åndelig planet kan vil bli like overfladiske og fanatiske og miste kontakten med vår sjel gjennom å flykte unna en dypere opplevelse av vår sjels mening gjennom å fortape oss helt i den virtuelle virkelighet og glemme at vi faktisk er her i den fysiske verden med en individuell sjel som tørster etter mening, ikke etter å bli underholdt. Noe av de aller verste som er i ferd med å skje er når vi blander sammen våre vrangforestillinger av den virtuelle virkeligheten og projiserer de ut på verden. I vår virtuelle virkelighet finnes det ofte lover og regler som er skapt av andres eller vår egne barbariske tankegang og følelsesliv. Når vi overfører den til den ytre virkeligheten kan det medføre handlinger og gjerninger av en så grov og forferdelig natur at det nesten er umulig fatte. Det kan gjelde så vel for pedofile overgripere, som i sin virtuelle virkelighet tror de elsker barna, som for religiøse terrorister, som av kjærlighet til sin gud dreper helt uskyldige i fleng.

Men den samme kraftensom kan skape det uhyrligste er også den kraften som kan skape det vakreste. Forvrengt sjelelig mening og kjærligheter antagelig det mest destruktive vi mennesker har tilgang på. Som Shakespeare sa:. Mennesket er et utrolig vesen, I stand til det edleste og mest fantastiske, men også det mest forherdete og grusomste. Det å tro at noe gir dyp mening, en mening som strekker seg ut av nåtiden, gjennom fremtidene inn i evigheten er den sterkeste kraften vi mennesker har tilgang på. Den kraften finne si deg og er din. Ta tak i den og sørg for at du gir den en riktig retning med både sjel og legeme. Tenk som Rosmer på Rosmersholm at vi alle har mulighet i oss til å bli adelsmennesker. Se at du har mulighet til det, og se at det frøet finnes i alle rundt deg. Fortell ikke andre hvordan deres fullvoksne sjel skal være, men så et frø eller gi en frukt til deres sjels vekst. Ikke minst husk at du er en hel og udødelig sjel i et legeme som hele tiden er i samspill med de lover somgjelder for fysiske legemer på jorden. Det er ganske enkelt. Jo mere du ser at din dypest mening på en eller annen måte er å bring e himmelen til jord, så begynner du å forflytte din bevissthet oppover slik at du kan begynne å stå med føttene på jorden, men din bevissthet godt planten i åndens og sjelens rike.