En verden i forandring

Hei alle dere som finner på å lese dette, verden er i rivende forandring og det er jeg også. Jeg tror jo at vi er inne i en tid hvor menneskeheten kan ta et stort sprang i sin utvikling mot en helt ny bevissthet og forståelse av hva vi holder på med her nede på jorden i vårt lille tid og romskip. Jeg tror at stadig flere mennesker er på vei mot en tilstand som vi tidligere ville kalt for å være opplyst, eller kanskje noe helt annet. Åndelighet har ofte vært en kamp for å slukke begjær og utslette jeget og den gamle personligheten. I den nye bevissthet vil åndelighet også være å juble over jeget. I øyeblikket ser jeg sjelens energi, eller det evige aspektet av oss som selve kraften i energien bak vår jordiske eksistens. Mens jeget er spydspissen, eller nesen, øyne og ører som søker retningen i vår utforsking av nye muligheter og opplevelser. Det jordiske livet er ikke i bakleksa og et sted hvor vi er kommet for å forstå hvor ille det er å være et jeg i tid og rom. Ikke et sted hvor vi er kommet for å bli frelst eller testet, men et sted hvor universet og den kraft som ligger bak alt kan oppdage seg selv på nytt og bruke sin skaperkraft til å utfolde seg på stadig nye måter. Mennesket på jorden er en del av universets ekspansjon for å oppdage, erfare og utfolde seg selv. Sjelen har en stor gevinst av å være her nede på jorden som menneske, den får erfaringer og opplevelser og oppdager sin egen skapende kraft og kjærlighetsevne på utallige måter i stadig nye former og kombinasjoner. Sjelen jubler over å få denne muligheten til å oppleve, utvide og erfare seg selv. Jeget kan også lære å juble over at det faktisk er en del av en uendelig erfaring av liv og tilstedeværelse, akkurat nå til stede akkurat her, i nøyaktig den formen og det øyeblikket som er.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *