Livet er en drøm

Livet er en drøm
En av de viktigste oppgavene for dagens astrolog er å søke å forstå hva som skjer i menneskets psyke. William Shakespeares utsagn om at livet er et teater og vi er skuespillerne, kunne fort vært en beskrivelse av vårt fødselshoroskop, som jo utgjør scenen for tragediene og komediene som utspiller seg i våre liv.

Astrologi og teateret har mye til felles. Det er helt passende at et av de aller første teaterstykkene som ble skrevet på veien ut av middelalderens mørke har astrologi som sitt viktigste tema. Blant teatervitere blir skuespillet «Livet er en drøm» (la vida es sueno) betraktet som et av de aller første moderne skuespill som er skrevet.

Forfatteren av stykket, som ble utgitt i 1635 var den spanske forfatteren Pedro Calderon de la Barca.

Hovedpersonen er prins Sigismundo av Polen. Han plassert i et fjerntliggende tårn og holdt skult for hoffet og alle andre fra fødselen av. Som stykket begynner har han heller ingen anelse om sin kongelige herkomst. Det er en astrologisk forutsigelse som har fått Sigismundos far til å gjøre dette mot sin sønn og arving. Men når han begynner å nærme seg myndighetsaldrer vil kongen teste ham for å se om den astrologiske spådommen medfører riktighet. Den går ut på at Sigismundo ville bli en forferdelig og grusom konge som ville bringe vanære til både sin far og Polen. Jeg vil tro det finnes astrologer som har tenkt lignende tanker når de har sett alle kvadraturene og opposisjonene som kan befinne seg i enkelte kart. Jeg kan huske at den kjente astrologen Michael Gauqelein foretok et eksperiment som gikk ut på om astrologer kunne forutse at en person ble massemorder ut i fra horoskopet. Det gikk heldigvis ikke så bra.

Den voksne Sigismundo blir bedøvd og fraktet til slottet. Når han våkner blir han fortalt at han egentlig er tronarving og prins av Polen. Informasjonen gjør SIgismundo opprørt og rasende. Han blir så ustyrlig at han kaster en av tjenerne som kommer med nyhetene ned av balkongen slik at han dør i fallet. (som vi skal se er ikke det så avgjørende. En tjener eller to hadde ikke så mye å si på den tiden)Kongen prøver å snakke fornuft med sin sønn, men Sigismundo fråder av ilske. Han roper at han vil bekjempe enhver som vil nekte ham sin rettighet.

Det vi ser er en utemmet Mars som gir full gass på kampviljen for opprør mot det bestående.

Konfrontasjonen fortsetter og SIgismundo dreper nesten en av adelen før kongen på nytt får bedøvet ham og satt ham tilbake i tårnet. (U-hu, det å drepe en av adelen ville gjort at det ikke var noen vei tilbake fra spådommen) Vi kan se at hovedspørsmålet i teaterstykket er et spørsmål som er relevant for et hvert horoskop. Er skjebnen forutbestemt og personligheten gitt ved fødselen, eller kan vi velge hvem vi vil være til tross for vårt horoskop? Tilbake i fangenskap reflekterer Sigismundo over livet sitt og undrer seg på om det hele bare var en drøm. Er han i virkeligheten en fattig stymper, eller prins og arving til et kongerike? Sett fra et spirituelt perspektiv er dette spørsmålet alle som er født med et horoskop må stille seg selv. I hvor stor grad er vi skjebnens tiggere og i hvilken grad er vi kongelige skapere av vår egen skjebne.

Sigismundos refleksjoner i stykket er slik:

Kongen drømmer han er hersker
Og med denne drømmens ånd
Styrer liv og land med styrkens hånd
mens folket jubel luften flerrer

Født av luft og svevende på vinger
flyr høyt i stup og store svinger
Men så i aske.
Skjebnen sperrer

Død fjerner makt og ære
hvem vil kongekronen bære?
Når han vet at han vil våkne og bæres bort
langt forbi de dødes port.

Slik en drøm i sorg og lede
Her er jeg bundet, av skjebnen såret
Som sier meg at det ei var kronen, men drømmen jeg har båret.
Jeg nøt en tid lys og glede.
Men hva er livet når man er langt der nede

Hva er livet, en hildring som hånlig ler og rømmer
Gleden et spøkelse
og livet kun glitter og røkelse
hvor drømmen selv er skjult i en annens drømmer
( gjendiktet til Norsk av Per Henrik Gullfoss)

Men skjebnen griper inn for. Folket i Polen finner ut at de har en prins og gjør opprør. De stormer fangetårnet og Sigismundo frisettes. I palasset forbereder alle seg på kamp mot opprørerne. Som de fleste med makt opp gjennom tiden er de forberedt på å slå ned opprørere, ulydige og alle som søker å ta fra dem makten de har.

Neste scene er at Sigismundos hær vinner slaget. Kongen og hans lakeier forbereder seg på flukt, men er for sent ute. Når Sigismundo ankommer går kong Basilio sin sønn i møte forberedt på å dø.

Stykkets hovedkonflikt er opposisjonen mellom den gamle kongen og den unge prinsen. Som kan tolkes som en parallell til forholdet mellom Uranus og Saturn og Saturn og Jupiter i den greske mytologien. Den gamle order motsetter seg fornyelsen som den kommende generasjonen representerer. Slik jeg ser det gir dette stykket en beskrivelse av vanskene som dukker opp når den gamle tid og orden, representert ved Saturn, må vike plass for nye muligheter, sannheter og meninger som bæres frem av Jupiter. Som vi vet fra mytologien kan Jupiter være en forferdelig og grenseløs herre som gjør akkurat det som passer ham selv. Denne nådeløse siden ved Jupiter blir sjelden beskrevet i moderne astrologiske tekster. Men vi får jo daglig demonstrert hvordan fanatikere, som er helt overbevist om at de har funnet sannheten og meningen, kan gjøre de mest skrekkelige ting i sannhetens navn.

I stykker virker det som om Sigismundos gjentatte fengsling og han egne refleksjoner har ført til en endring i forhold til den astrologiske spådommen. Det viser hvordan din egen refleksjon og viten om din egen situasjon og tendenser kan endre hvordan du utfolder og benytter de kreftene og energiene som reflekteres i ditt horoskop.

Sigismundo skåner sin far. Den holdningen gjør at faren tar Sigismundo til seg og erklærer ham som sin arving. Det hele ender litt frem i tid hvor Sigismundo gifter seg med kvinnen som har erobret hans hjerte. Det nye kongeveldet tar til uten å være fanget av det forferdelige og mørke som astrologene hadde spådd ville skje. Disse hendelsene kan kanskje sammenlignes med å ta i bruk alle fordelene du får av din Saturnske erfaring og kunnskap når du legger ut på en ny reise med Jupiters håp som seil.

Det er nettopp denne psykologiske forståelsen av psyken og evnen til forandring av en situasjon og fastlåst konflikt gjennom bruk av fri vilje og fornuft, som gjør dette til et av historiens første moderne teaterstykker. Det var en helt nyskapende ide at et enkeltindivid kunne forandre sin egen skjebne. Vi kan se hvordan dette teaterstykket viser frem mot det moderne samfunnet som er basert på en veldig sterk ide om at mennesket er fritt og i det minste delvis ansvarlig for sine egne valg og skjebne.

Vi ser også de første små steg på vei mot en ny astrologi. Små skritt på vei ut av en vitenskap og kunstart som forutså hendelser i den ytre verden, til å bli et redskap for forståelse av individets psyke og videre som et verktøy for utfilingen av spirituell bevissthet og nyskapelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *