Stjernetegn for kjæledyret ditt

Er kjæledyret ditt er en anarkistisk Vær, en sta Tyr eller en fredfull Fisk? Personligheten er bestemt av stjernene. Denne boken avslører og forklarer kjæledyret ditt og svarer på de spørsmålene som du alltid har lurt på. Dersom du ikke vet når kjæledyret ditt er født vil du kanskje kunne lese ut ifra karakteristikkene hvilke stjernetegn det tilhører. Les om de forskjellige tegnenes personlighet, hva de krever av sin eier, hvordan de håndterer å være alene hjemme og mye mer.

Boken er illustrert med Anna-Julia Granbergs varme og humoristiske strek.

Bestill boken her.

KUNSTEN Å VÆRE UNYTTIG

Alt som er viktig i livet er unyttig.

Denne boken omhandler kjærlighet, glede, visdom og skjønnhet, og er således ikke egnet til annet enn å finne ut hvordan du lever et best og rikest mulig liv…

Tenk hvilken befrielse det ville være, hvis mennesket innså at livets mål ikke var å gjøre noe nyttig, men å leve livet.
– Per Henrik Gullfoss

Les mer og bestill boken her.

KUNSTEN Å BYGGE SIN EGEN GUD

Denne boken viser hvordan menneskets gudsbilde har forandret seg i takt med menneskets forståelse av verden og seg selv. Den viser hvorfor det gudsbildet vi har i dag ikke fungerer, hvor vi har gjort for dårlig håndverk under konstruksjonsarbeidet, og hva vi må gjøre for å få en forståelse av gud som fremmer nettopp de kvaliteter og tilstander vi ønsker å fremheve og videreutvikle.

”Det er forunderlig at vi i vår tid oppfordres til å tenke selv og gjøre opp vår egen mening om absolutt alt… bortsett fra gud. I friheten, kjærligheten og sannhetens navn er nå tiden kommet for å ta et oppgjør med fundamentalister som har tatt monopol på den guddommelige sannhet og mening.”
– Per Henrik Gullfoss

Les mer og bestill boken her.

KUNSTEN Å HANDLE RETT I EN GAL VERDEN

Når du leser denne boken, vil det fort gå opp for deg hvor gal verden egentlig er. Du vil også oppdage at denne galskapen har en hensikt og en mening; Utviklingen av bevissthet og dermed evnen til å kunne handle rett i vanskelige, absurde og uventede situasjoner.

Gjennom å forstå hvordan bevissthet, vilje og energi veves sammen på denne vakre lille kloden, vil du utvikle din åndelige intelligens og finne ut hvordan du kan bruke din egen og verdens energi til å oppnå det du ønsker.

Les mer og bestill boken her.

KUNSTEN Å VÆRE LEVENDE

Det store spørsmålet er kanskje ikke om vi er levende, men hvor levende vi tør å være? Denne boken er en reise til noen av de mest spennende, enkleste og iblant mest uutforskede sider av deg selv og ditt eget sinn. Og det forunderlige vil skje, at som du forandrer deg, så vil ordene i boken endre seg og fortelle deg om andre ting og andre hemmeligheter enn de du allerede har oppdaget.

For livskunstneren er verden en gave. En mulighet til å sanse, føle og oppleve sin egen og universets eksistens. Livskunstneren vet at det viktigste er å leve så fullt og helt som mulig mellom inngangsporten og utgangsporten av det jordiske liv.

Livskunstneren kaller ikke begeret verken halvtomt eller halvfullt.
Livskunstneren tømmer sitt beger til bunns… og ber om påfyll.

Les mer og bestill boken her.