Et år for håp, optimisme og verdighet.

Av Per Henrik Gullfoss

 

Lurer du på om neste år bare bli det samme om at og om at og om at igjen? Da kan jeg forsikre deg om at dette blir noe helt annerledes.

Dette året gi nye muligheter og hle tnye utfordrigner. Opptakten til 2020 tar til med en flott nymåne den 26 desember. På selve nyttårsaften er Solen og Jupiter sammen. Det gir et år som åpner dører for ny bevissthet, og mening med livet. Visdom og sannhet vil komme på moten, etter at makt og evnen til å forføre andre gjennom å fremstille seg selv som en sterk redningsmann (eller kvinne) har vært suksessoppskriften i noen år.

Makt vil fortsette være både ettertraktet og viktig, men det vil bi enklere for de som har en visjon og litt vett og forstand innabords å få fremgang for sine tanker og ideer. Noen har visjoner, men mangler vett og forstand. Som jeg skriver dette legger jeg merke til at en bølge av protester går gjennom verden, Det kommer av at de velstående har karret til seg enda mere makt og enda større privilegier i de siste ti årene. De gjelder like mye i Norge som i resten av verden. Det vil komme stadig flere reaksjoner på dette. Samtidig vil man som året «rusler» avsted slutte å tro at den ene sterke mannen, som selv egentlig er en diktator ute etter makt, er redningen mot de andre griske makt og pengetrollene. Siste gang en slik bølge gikk gjennom verden, så innledet det hippie tiden, som førte til enorme forandringer i forholdet mellom menn og kviner og friheten til å bryte ut av gamle konvensjoner og normer. Nå er det de rikes rævkjøring av de fattige som danner utgangspunkt for protestene. Internett har gjort det mulig for alle å se hvordan andre har det andre steder i verden. Noe som fører til at alle vil ha det beste, naturlig nok.

Det vil være mange visjonære mennesker rundt om i verden. Små profeter og forutseende mennesker som vil snakke om hva vi trenger å gjøre for å skape en god fremtid for oss selv og livet på denne planeten.  Disse menneskene vil ofte ikke være klar over det selv, men de er budbringere som ofte hadde bestemt seg for å fylle den rollen før de ble født. Det er fint om de av oss, som har åpne øyne og kan høre når noen snakker med og fra hjertet, ser dem og anerkjenner dem. Visdom nå er å ta kontakt med en større forståelse av din egen og menneskehetens hensikt og betydning. Enkle spørsmål som hva vi gjør her på planeten og hvordan vi kan bli det vi har en mulighet til å bli, vil være særs viktige.

Mange vil ta tak et tak for å skape nye strukturer og systemer, slik at vi får kontroll over vårt indre og det ytre klimaet. Vi vil oppdage at vi ikke får orden på de ytre omstendighetene, hvis vi ikke samtidig gjør noe med vårt indre miljø.  Hensikten med å være på jorden er ikke kun å få det hele til å fungere og tjene penger og ha orden i sysakene. Det er innholdet som avgjør om alt det ytre har en større hensikt og betydning. Det hjelper ikke hvor fint huset er, hvis folkene som bor der lider og plager hverandre. Den tiden vi er inne i, hvor selve huset/miljøet vi er en del av «knaker i sammenføyningen», gir oss mulighet til å forstå at vi må finne en felles mening og hensikt med å bo på denne planeten. Forvent at vekerklokkene vil ringe ganske sterkt.

Det «Herrens…eller fruens» år 2020 vil gjøre oss veldig klar over vår sårbarhe tog nødvnedigheten av å endre vårt levesett..  Hvis vi ikke elsker materien og den fysiske virkeligheten, kommer vi til å misbruke, ødelegge og skade den og oss selv. Det man elsker bryr man seg om og tar vare på. Dette er med andre ord året for å elske kroppen din, bygningene du bor i, tennene du spiser med og tankene du tenker. Ha kjærlighet til alt det som omgir deg i livet. Vi vil oppleve en voldsom renessanse av mennesker som har lyst til å ta i et tak og gjøre noe for å rydde opp i forurensing, forsøpling og alt som er ødelagt. I all denne iveren blir det viktig å huske på to ting. Det første er at man forstår at man må rydde opp i sitt eget indre miljø for å få gjort jobben. Man må ta ansvar for sine egne følelser og ikke minst for tankene.  Rent astrologisk har vi et stellium i Steinbukken, som sier at det å få orden på tingene og respekt for seg selv og hverandre er øverst på dagsorden. De fleste planetene i dette stelliumet er i sekstil til Neptun og Månen i Fiskenes tegn, som gir oss tilgang på kjærlighet og åpner for store mengder empati og evne til å verdsette ikke bare mennesker, men også alt de menneskene skaper og lager. Det å ikke ha respekt for dyrene, planetene og hverandre kan få svært alvorlige konsekvenser dette året.

Mars i Skorpionen sekstil Pluto og Saturn gir oss tilgang på effektiv handling og makt til å rydde opp og organisere t. I hvert fall av fysiske ting som plastforurensing o.l. Dette er året hvor menneskeheten kan ta et kjempeskritt på veien mot å forstå at vi selv må ta ansvar for å skape den verden vi har lyst til å leve i. Vi vil bli presset til å forandr emåten vi gjør ting på. Et ord som kanskje vil komme på mote igjen er ordet verdighet. Det  å leve og dø med verdighet vil bli satt på dagsorden. Hvis vi er riktig heldige vil verdighet og integritet stå høyere på rangstigen enn rikdom i penger og makt over andre. Livet vil da verdsette shøyere enn profitt.

En sak  er veldig viktige å tenke over.
Venus står i  alene i Vannmannens tegn, uten noen direkte forbindelser til alt det andre. Skremmebildet av dette er at mennesker vil foretrekke å leve i en virtuell utgave av virkeligheten, uten å søke kontakt med andre. Det kan være at man lever i sin egen indre fantasiverden, hvor man har skapt og laget sin egen versjon av virkeligheten. Den andre er at man rent fysisk sett lever i en virtuell spillverden og foretrekker den fremfor selskap av tær, mennesker og alt det andre som finnes i den fysiske virkeligheten. Det kan også stå for en generell ensomhet og avsondring fra andre i livet. Det vil være de som kaller den vedtatte normen, som at jorden er rundt, for en virtuell virkelighet og en falsk «sannhet».  Mens andre klamrer seg til gamle sannheter som er utløpt på dato, som for eksempel at vi må forbruke stadig mere for at verdensøkonomien ikke skal kollapse.

Den positive siden av denne Venusplasseringen er at vi ser mot idealene og forstår at vi må begynne åta individuelt ansvar for helheten. Venus i Vannmannen ser for seg en mangfoldig og spennende verden. Den hjelper oss til å forstå at det er veien som er viktig, ikke målet. På samme måte som det viktigste i livet er hvordan vi har det underveis, ikke at vi får produsert mest mulig og når våre mål. Vi har ofte hørt at hensikten helliger midlet. Mere feil kan man ikke ta.  Hele hensikten med å ha et mål, er å få de opplevelsene som har betydning og mening underveis. Med en gang man har nådd et mål er det blitt uinteressant. Derfor, ganske selvinnlysende: Hensikten med målet er å bli inspirert til hente fram det beste i seg selv og andre, samt å leve og oppleve livets fulle skjønnhet og dybde.

Venus i Vannmannen formidler at vi kan glede oss over det unike og geniale i hvert enkelt individ. Hver og en av oss er en engangsopplevelse som aldri kommer tilbake. Intet er likegyldig og alle livstrådene i veven trengs for å gjøre den hel.

Jeg råder deg til å ta imot dette året med tro på  alle mulighetene. Intet er håpløst.  Det de som ser muligheter og drømmer om noe nytt og bedre, som er realister.  Realisme er å forstå at det gamle sporet fører til en voldsom og stygg avsporing, mens det å pense mennesketoget inn på et nytt spor er det som gjør at vi kan fortsette denne reisen på en noenlunde vettug og komfortabel måte.