Astrologisk blogg

Skam og skyld

Om skam og skyld

Tiden er inne for å helbrede gamle sår.

De mest bortkastede ting et menneske kan ha er skamfølelse og dårlig samvittighet.

Samvittighet og etikk kan hindre deg i å gjøre noe du selv egentlig mener er feil.
Det å påføre andre skam, dårlig samvittighet og en følelse av skyld er en velprøvd og effektiv metode til å manipulere andre. Det er å tre din egen moral og norm ned over hodet på andre for å heve deg selv opp.  Det verste noen noensinne har gjort mot menneskeheten er å få de til å tro at de er født syndige og må tilgis av noen andre eller en gud for å være verdige og ha full rett til sitt eget liv.

Denne metoden for styring og kontrollering av andre er velprøvde religiøse metoder som ofte brukes av politikere for å få gjennomført sin egen agenda. Jeg er 100 % enig i at miljøet er i en form for krise. At det er forferdelig med mennesker som utsettes for de grusomste ting av tyranner eller på flukt. Hvis vi skal skamme oss, så må det være over at vi har tillatt mennesker som er ute etter makt å forføre oss, slik at det fortsatt eksisterer helt unødige og idiotiske saker som krig og sult i verden. Eller at vi har tillatt andre å manipulere oss gjennom å gi oss skyld, skam og dårlig samvittighet for å søke og utfolde glede, overflod og skjønnhet i våre liv.  Mange tror og hevder at et system som stort sett mener at profitt, effektivitet og penger er det som løser alle problemer. Jeg kan avsløre en hemmelighet. Det er ikke slik. Nå, når menneskeheten står foran faren for å bli utslettet av det mest effektive, nådeløse og brutale rovdyret på denne planeten, menneskeheten, må vi finne nye metoder.

Skam, skyld og dårlig samvittighet fører bare til elendighet. Det å innse at vi er evige skapninger, som er kommet til denne planeten for å erfare oss selv som vakre og bevisste deler av en fargerik, vakker og raus enhet som kalles livet på jorden, er det som vil hjelpe oss over denne kneika. Redskapene vi har tilgjengelig er åpenhet, humor, omtanke, kjærlighet, verdsettelse og tillit.

Å tro på at skyld, skam og dårlig samvittighet løser noe problem, er som å tro at du må ha dårlig samvittighet hvis du er frisk…og at det viktigste du kan gjøre for å hjelpe andre til å bli friske, er å bli syk selv. Sånn bare for å ta din del av byrden liksom…. For en vanvittig idiotisk ide! Jo friskere du er og jo mindre du har av skam, skyld og dårlig samvittighet, jo større mulighet er det for at du har energi, overskudd, mulighet og et ønske om å skape om denne jorden til en bedre plass for oss alle. Husk at du faktisk lever i paradis……du ble bare så redd for at du ikke skulle få nok, at du glemte at det var mer en nok til alle.

For de som vil gå i dyden med å lege gamle sår.
Ettårig astrologiutdannelse starter i september.
Weekend kurs i Tarot 18-19 april

 

Varme, overflod, kjærlighet og takknemlighet til all som leser dette.

Per Henrik

Skal du ha respekt for alle andre meninger?

Et ord som ofte har dukket opp som kommentar er at vi må alle respektere andres meninger. Jeg er uenig. I bunnen av respekt ligger at jeg respekterer deg for den du er. Din essens og din rett til å være deg. Ja til og med din rett til å men hva du vil. Men dine meninger og handlinger trenger jeg ikke å respektere. Når det gjelder handlinger trenger jeg ikke en gang respektere din rett til å utføre dem. Hvis du slår dyr og barn og har sex med mindreårige er det handlinger jeg på ingen måte respekterer.  Når det gjelder meninger respektere jeg din rett til å ha dem. Jeg respekterer til og med din rett til å mene at det er i orden å gifte bort din datter med din fetter og lære barn å bruke burka fra de er små. Eller din rett til å mene at Donald Trump er en fin fyr. Det betyr ikke at jeg på noen måter respekterer handlingen det er å tvangsgifte noen med noen andre, eller lyve som en foss (som Trump beviselig gjør). Respekt er ikke noe jeg må vise til alle i forhold til deres meninger og handlinger. Respekt er noe du gjør deg fortjent til når det gjelder hva du gjør og hvordan du gjør det.

Tilbake til essensen. Jeg respekterer alles rett til å gjøre det de er kommet for å gjøre på denne planeten og mener at alle sjeler er her for å erfarer og oppleve seg selv på den måten de gjør.  På det planet verdsetter jeg alles frihet. Men jeg har også dyp respekt for min egen etiske sannhet, meg selv og mine verdier.

Det betyr at jeg vil hevde min rett til å mene at andre har fullstendig forkvaklete og idiotiske meninger, på samme måte som jeg anser en del handlinger mennesker på denne planeten gjør som forkvaklete og svært forkastelige. (ikke les dette som fanden på veggen. Det er ikke deg og dine meninger jeg sikter til, uansett hvem du er)

Nøyaktig de samme rettigheter som jeg her gir meg, vil jeg også gi deg.
bruk de med visdom, som jeg prøver å gjøre.

2020 astrologisk

Et år for håp, optimisme og verdighet.

Av Per Henrik Gullfoss

 

Lurer du på om neste år bare bli det samme om at og om at og om at igjen? Da kan jeg forsikre deg om at dette blir noe helt annerledes.

Dette året gi nye muligheter og hle tnye utfordrigner. Opptakten til 2020 tar til med en flott nymåne den 26 desember. På selve nyttårsaften er Solen og Jupiter sammen. Det gir et år som åpner dører for ny bevissthet, og mening med livet. Visdom og sannhet vil komme på moten, etter at makt og evnen til å forføre andre gjennom å fremstille seg selv som en sterk redningsmann (eller kvinne) har vært suksessoppskriften i noen år.

Makt vil fortsette være både ettertraktet og viktig, men det vil bi enklere for de som har en visjon og litt vett og forstand innabords å få fremgang for sine tanker og ideer. Noen har visjoner, men mangler vett og forstand. Som jeg skriver dette legger jeg merke til at en bølge av protester går gjennom verden, Det kommer av at de velstående har karret til seg enda mere makt og enda større privilegier i de siste ti årene. De gjelder like mye i Norge som i resten av verden. Det vil komme stadig flere reaksjoner på dette. Samtidig vil man som året «rusler» avsted slutte å tro at den ene sterke mannen, som selv egentlig er en diktator ute etter makt, er redningen mot de andre griske makt og pengetrollene. Siste gang en slik bølge gikk gjennom verden, så innledet det hippie tiden, som førte til enorme forandringer i forholdet mellom menn og kviner og friheten til å bryte ut av gamle konvensjoner og normer. Nå er det de rikes rævkjøring av de fattige som danner utgangspunkt for protestene. Internett har gjort det mulig for alle å se hvordan andre har det andre steder i verden. Noe som fører til at alle vil ha det beste, naturlig nok.

Det vil være mange visjonære mennesker rundt om i verden. Små profeter og forutseende mennesker som vil snakke om hva vi trenger å gjøre for å skape en god fremtid for oss selv og livet på denne planeten.  Disse menneskene vil ofte ikke være klar over det selv, men de er budbringere som ofte hadde bestemt seg for å fylle den rollen før de ble født. Det er fint om de av oss, som har åpne øyne og kan høre når noen snakker med og fra hjertet, ser dem og anerkjenner dem. Visdom nå er å ta kontakt med en større forståelse av din egen og menneskehetens hensikt og betydning. Enkle spørsmål som hva vi gjør her på planeten og hvordan vi kan bli det vi har en mulighet til å bli, vil være særs viktige.

Mange vil ta tak et tak for å skape nye strukturer og systemer, slik at vi får kontroll over vårt indre og det ytre klimaet. Vi vil oppdage at vi ikke får orden på de ytre omstendighetene, hvis vi ikke samtidig gjør noe med vårt indre miljø.  Hensikten med å være på jorden er ikke kun å få det hele til å fungere og tjene penger og ha orden i sysakene. Det er innholdet som avgjør om alt det ytre har en større hensikt og betydning. Det hjelper ikke hvor fint huset er, hvis folkene som bor der lider og plager hverandre. Den tiden vi er inne i, hvor selve huset/miljøet vi er en del av «knaker i sammenføyningen», gir oss mulighet til å forstå at vi må finne en felles mening og hensikt med å bo på denne planeten. Forvent at vekerklokkene vil ringe ganske sterkt.

Det «Herrens…eller fruens» år 2020 vil gjøre oss veldig klar over vår sårbarhe tog nødvnedigheten av å endre vårt levesett..  Hvis vi ikke elsker materien og den fysiske virkeligheten, kommer vi til å misbruke, ødelegge og skade den og oss selv. Det man elsker bryr man seg om og tar vare på. Dette er med andre ord året for å elske kroppen din, bygningene du bor i, tennene du spiser med og tankene du tenker. Ha kjærlighet til alt det som omgir deg i livet. Vi vil oppleve en voldsom renessanse av mennesker som har lyst til å ta i et tak og gjøre noe for å rydde opp i forurensing, forsøpling og alt som er ødelagt. I all denne iveren blir det viktig å huske på to ting. Det første er at man forstår at man må rydde opp i sitt eget indre miljø for å få gjort jobben. Man må ta ansvar for sine egne følelser og ikke minst for tankene.  Rent astrologisk har vi et stellium i Steinbukken, som sier at det å få orden på tingene og respekt for seg selv og hverandre er øverst på dagsorden. De fleste planetene i dette stelliumet er i sekstil til Neptun og Månen i Fiskenes tegn, som gir oss tilgang på kjærlighet og åpner for store mengder empati og evne til å verdsette ikke bare mennesker, men også alt de menneskene skaper og lager. Det å ikke ha respekt for dyrene, planetene og hverandre kan få svært alvorlige konsekvenser dette året.

Mars i Skorpionen sekstil Pluto og Saturn gir oss tilgang på effektiv handling og makt til å rydde opp og organisere t. I hvert fall av fysiske ting som plastforurensing o.l. Dette er året hvor menneskeheten kan ta et kjempeskritt på veien mot å forstå at vi selv må ta ansvar for å skape den verden vi har lyst til å leve i. Vi vil bli presset til å forandr emåten vi gjør ting på. Et ord som kanskje vil komme på mote igjen er ordet verdighet. Det  å leve og dø med verdighet vil bli satt på dagsorden. Hvis vi er riktig heldige vil verdighet og integritet stå høyere på rangstigen enn rikdom i penger og makt over andre. Livet vil da verdsette shøyere enn profitt.

En sak  er veldig viktige å tenke over.
Venus står i  alene i Vannmannens tegn, uten noen direkte forbindelser til alt det andre. Skremmebildet av dette er at mennesker vil foretrekke å leve i en virtuell utgave av virkeligheten, uten å søke kontakt med andre. Det kan være at man lever i sin egen indre fantasiverden, hvor man har skapt og laget sin egen versjon av virkeligheten. Den andre er at man rent fysisk sett lever i en virtuell spillverden og foretrekker den fremfor selskap av tær, mennesker og alt det andre som finnes i den fysiske virkeligheten. Det kan også stå for en generell ensomhet og avsondring fra andre i livet. Det vil være de som kaller den vedtatte normen, som at jorden er rundt, for en virtuell virkelighet og en falsk «sannhet».  Mens andre klamrer seg til gamle sannheter som er utløpt på dato, som for eksempel at vi må forbruke stadig mere for at verdensøkonomien ikke skal kollapse.

Den positive siden av denne Venusplasseringen er at vi ser mot idealene og forstår at vi må begynne åta individuelt ansvar for helheten. Venus i Vannmannen ser for seg en mangfoldig og spennende verden. Den hjelper oss til å forstå at det er veien som er viktig, ikke målet. På samme måte som det viktigste i livet er hvordan vi har det underveis, ikke at vi får produsert mest mulig og når våre mål. Vi har ofte hørt at hensikten helliger midlet. Mere feil kan man ikke ta.  Hele hensikten med å ha et mål, er å få de opplevelsene som har betydning og mening underveis. Med en gang man har nådd et mål er det blitt uinteressant. Derfor, ganske selvinnlysende: Hensikten med målet er å bli inspirert til hente fram det beste i seg selv og andre, samt å leve og oppleve livets fulle skjønnhet og dybde.

Venus i Vannmannen formidler at vi kan glede oss over det unike og geniale i hvert enkelt individ. Hver og en av oss er en engangsopplevelse som aldri kommer tilbake. Intet er likegyldig og alle livstrådene i veven trengs for å gjøre den hel.

Jeg råder deg til å ta imot dette året med tro på  alle mulighetene. Intet er håpløst.  Det de som ser muligheter og drømmer om noe nytt og bedre, som er realister.  Realisme er å forstå at det gamle sporet fører til en voldsom og stygg avsporing, mens det å pense mennesketoget inn på et nytt spor er det som gjør at vi kan fortsette denne reisen på en noenlunde vettug og komfortabel måte.

Lyskraft

Lyskraft

Vet du hva som skiller de skapningene vi kaller engler fra hverandre?
Det er mengden av lys de kan holde og la strømme gjennom seg uten å miste form og sammenheng.

Hva er det som viser sjelens tilstand for mennesker på denne eller den andre siden av gardinen vi kaller døden?

Det er mengden av lys de kan holde og la strømme gjennom seg.
Det stedet du ser dette klarest er i øynene, som også kalles sjelens speil.

Du kan godt være gammel og skrukkete, stor og tykk eller halt og lam. Det er ikke den fysiske kroppens tetthet eller tilstand jeg henviser til. Det er lyset som strømmer gjennom din bevissthet , ditt hjerte og din ånd.

Mang er de som søker å jage bort mørket.
Det er ikke det som avgjør om du er i lyset.

Har du noensinne hørt om en mørkebryter. Du vet en slik anordning du kan gå til. slik at du slår av eller på mørket? DU kan nok ikke fjerne mørket. Dessverre, men du kan slå på lyset?

Du kan heller ikke hente fram mørket. Du kan bare slå av lyset!

Den som jager demoner, øgler, de onde kreftene og ser for seg ondskapens stemme og sang, prøver ofte å finne mørket så de kan unngå det, eller slå det av.

Det er en strategi som dessverre ikke vil virke.
Men du kan slå på lyset! Slår du på nok lys, så vil du se at mørket forsvinner!
Det var egentlig aldri noe annet enn skygger og din egen fantasi.

Kanskje du husker tilbake til den gangen, før alt var til.
Du vet den gangen noen tenkte, bli lys og det ble lys..

Du vet den gangen i evigheten før evigheten tok den formen den har i dag.
Kanskje du husker at alt ble til gjennom en eksplosjon av lys…… som så ble pakket tettere og tettere sammen.

Det vi kaller mørke er med andre ord bare lys så tett pakket sammen at det virker solid og ugjennomtrengelig. Men du trenger bare å huske at det er lys, så tenner du lysbryteren.

Lyset er det som i alkymien kalles prima materia. Alle tings opphav.
Det som alkymisterne beskrev som stoffet som var overalt, men som ingen kunne se..
Hva er det som er overalt og ingen kan se? Jo det er lyset, fordi det er lyset som treffer dine øyne som gjør at du kan se.

Vil du søke de vises stein? Finne gryten ved gull ved regnbuens ende? Forstå at du har evig liv? Ha evnen til å skape og forme sjelens gull? Da er det bare å ta inn mere lys.

Slå på lysbryteren i dine tanker og ditt sinn. Belys verden med innsikt og se at alt som glimrer er gull.
Se at alt inneholder lys. Da vil du nærme deg en tilstand av stadig mer opplysthet.  La lys strømme gjennom ditt hjerte. Du kjenne en glede og oppleve å sanse og elske skjønnheten i stadig mer av det du opplever og møter. Med ditt hjerte kan du gjenkjenne lyset fra andres sjel og kjenne varmen fra to hjerter som berører hverandre.

Ønsker du å fylle deg selv med stadig mere av sjelens kraft og nærme deg en ren spirituell tilstan?. Da er veien å gå å fylle deg med stadig mere lys.  Ta i bort så mye som mulig av det som har motstand mot å være i lyset.

Elsk også de som ikke fortjener å bi elsket. Hvilken idiotisk tanke, At andre skal fortjene din kjærlighet. Du skal med andre ord slutte å fylle deg selv med lys, fordi noen andre ikke har fortjent det. Det er som å tenke at du skal være syk. Fordi folkene rundt deg ikke har fortjent at du er frisk. Det er ingen grenser for hvor dumme vi kan bli når vi har slått av lyset og det ikke er noen hjemme.

Fyll sinnet ditt med det samme lys. Vær naiv, åpen og tro på mirakler: Se med undring og forundring på verden, selv om andre rister på hodet og sier at du er jo idiot som ikke ser mørket og veggene du er omgitt av. Lytter du til dem og tror på dem, så kan det sammenlignes med å gjøre seg selv blind, fordi andre ikke ser noe rundt deg og heller ikke fortjener at du skal se noe.

Husk, lys veier intet.
Det kan være helt usynlig:
Det vet ikke hva som er sant.
Det bare viser fram saker og ting slik de virkelig er

Lys viser deg hvor du kan gå, hvis du vet hvor du skal.
Du tenker kanskje at du som individ er begrenset og lever i mørket.
Her på denne planeten hvor alt er i form og har vegger og grenser.

Kanskje det er fint å huske på at den eneste grunnen til at du lever i mørket.
Er at du har glemt at du er lysbryteren.

Husker du at du er den som skal lyse i mørket.
Så har du begynt å fomle med bryteren.
Når du tar inn i deg alt som er rundt deg… og vet at det egentlig er lys..
Så blir du den magiske alkymisten.
Som skaper gull av gråstein
som vinner evig liv…
Som blir lyset…

Ha en strålende dag…

Per Henrik

 

 

Har verden blitt spik spenna gæren?

Jeg satt akkurat og så på TV. Der var det en fra alternativbransjen som hadde med en modell av jorden, som lignet på sånne julelandskap med en snømann inne i. Når du ristet den, begynte det å snø. Det er faktisk en seriøst tenkende person som hevder at jorden er flat, omgitt av en iskant, og at det er en maktelite som bevisst manipuler oss for å få oss til å tro at jorden er rund.

Av og til bli jeg så oppgitt at jeg ikke en gang orker å argumentere. Jeg mener, hvis noen påstår at huset jeg bor i egentlig er en grønn iglo, eller at jeg ligger i koma og bare innbiller meg at virkeligheten eksisterer, så er det ingen vits i å diskutere.
Elvis lever, månelandingen har aldri skjedd, vaksiner er for å ødelegge og plante mikrochiper i oss.
Illuminati står bak det meste av faenskapet på jorden. Eller det var kanskje jødene, eller muslimene. Holocaust har aldri skjedd.
Jeg snakket nettopp med en som hevdet at det var CIA som sto bak den evangeliske kirken i Sør-Amerika. Andre kan påstå at vi er styrt av en ondsinnet fremmed rase som egentlig bare ikler seg menneskeham. 9/11 ble ikke utført av terrorister, men av Amerikas egen regjering.

Det jeg finner mest skremmende er at mange av de drivende kreftene bak dette er de samme som har en opplevelse av at det finnes en annen spirituell vei enn de tradisjonelle religionene.

Denne mannen som presenterte jorden som en flat osteklokke er også astrolog. Som astrolog skammer jeg meg på mitt fags vegne. Hvordan kan en astrolog, som vet at planetene påvirker våre liv og vår psyke, hevde at de er plassert oppe i osteklokken som staffasje for å lure oss til å tro at verden er rundt? Hvis du får lyst til å argumentere, så la det være. Som sagt diskuterer jeg ikke med folk som hevder at huset mitt er en grønn iglo. Du har all rett til å ha din mening om det, men den er i dette tilfellet så langt unna min at det ikke finne noe møtested for oss på dette området.

Jeg lurer virkelig på om verden er blitt klin klinkende kokos? De som ikke lengre tro på myndighetene og maktmenneskenes versjon av virkeligheten har begynt å gå så langt ut på jordet at det snart ikke finnes noen vei tilbake. Hvordan har denne bølgen av sinnssyke vrangforestillinger og kollektiv paranoia fått utvikle seg? Vel kanskje ikke så rart når vi har en Brasiliansk president som tillater at plantasjeeierne brenner opp enorme områder av regnskog. Vi har en amerikansk president som kaller alt han er uenig i for fake news og som styrer sitt imperium gjennom twittermeldigner og daglige løgner og selvbedrag. Nord Koreas president som hevder at han er vokst opp sammen med enhjørninger er kanskje ikke så alene av verdens ledere i å ha et forskrudd selvbilde som mange tror?
Igjen får du spørsmålet. Er det de sinnssyke lederne som fører folket på ville veier. Eller er det folkets totale mangel på vett og forsttand som gjør at man velger/aksepterer sinnssyke ledere?
Hvordan kunne størstedelen av Tysklands befolkning støtte Hitler og tro på hans teorier om at de var overmennesker?
Jeg har ingen fasit på dette. Kanskje jeg har tråkket deg på tærne. Du tror muligens at vi forgiftes av kjemiske stoffer som er tilsatt flybensinen, som spres med flyene?

Kanskje vi alle har fått på oss hvert vårt anti- galskaps belte? På en kornsirkelkafe i England hørte jeg en gang eieren, som selv var ganske så langt ute i forskjellige svært tvilsomme teorier, spørre en av sine gjester om han hadde vurdert om han faktisk var i ferd med å bli gal. Gjesten svarte med full overbevisning at det var det ingen fare for. Han hadde på seg sitt anti-galskapsbelte og var på trygg grunn. Hvis du lener mot å tro på en av de tingene jeg har nevnt overfor. Det kan være nesten fornuftige ting som at chemtrails på himmelen er en planlagt sak, eller at vaksiner er en del av en ondsinnet plan, så vær så snill å ta av deg anti-galskapsbeltet og pust dypt før du tenker deg om en gang til. Det jeg har sett gang på gang er at mennesker som har begynt med å sette spørsmålstegn ved noen tvilsomme saker, etter hvert har begynt å bevege seg lengre og lengre ut i en verden av absurde logiske sammenhenger og utallige konstruerte forklaringer som understøtter hverandre og fører en enda lengre ut på viddene.
Det som er så trist er at de som begynner som opprørere mot gamle religiøse og vitenskapelige dogmer, eller gejnnomskuer hva grådige, maktsyke og hensynsløse maktmennesker kan få seg til å gjøre i nasjonens, forretningenes eller politikkens interesse, ender opp som en samling galskapens fanebærer som løper rundt på et mentalt sterilt jorde og hevder det er de eneste som har gjennomskuet spillet. Det gir de en følelse av at de er kloke, spesielle og særs oppmerksomme. De hører til de utvalgte få som har gjennomskuet løgnene og vet sannheten.

Jeg blir oppriktig trist og lei over at de som åpner øynene for at det finnes en større, vakrere og mer omfattende sannhet og virkelighet enn den som forfektes av dogmatiske vitenskapsmenn, religiøse ledere og politikere, ender opp som tomsete tullinger som har mistet kontakt med både seg selv og verden slik den faktisk er. Til de av dere som måtte bli provosert av noe av det jeg har skrevet her.
Jeg beklager dypt at jeg har såret dere. Men enda mer smertefullt synes jeg det er at dere sårer dere selv og ødelegger så mye for de som har et ønske om å se en ny og bedre verden stige fram av forskjellige miljø og maktutfordringer vi mennesker sliter med.

Demonene finnes stort sett inne i oss selv.
De der ute er bare mennesker, eller sjeler, som har gått seg vill.
Det vi kan gjøre er å huske på at vi er en del av en helhet og at alt vi gjør og tenker påvirker helheten.
Ser vi ondskap og lever med frykt vil vi spre frykt og usikkerhet.
Ser vi skjønnheten, gleden og søker en tilstand av kjærlighet, klarhet og aksept, så er det skjønnhet, kjærlighet og klarhet vi sprer.
Ha en vakker dag og se på verden med de mykeste og blideste øynene du kan i morgen:
– bare et forslag. -Du står fri til å se på den med mistenksomme, sinte og fryktsomme øyne –
Valget er ditt.

TIDEN – ØYEBLIKKET- OG DEN FEMTE DIMENSJON

 

Er du i den femte dimensjon eller den fjerde?

Du trenger bare å svare på et spørsmål for å bekrefte dette.

Lever du langs en tidslinje, hvor det kan ta laang tid å komme dit du er akkurat nå.

Eller er du alltid til stede i øyeblikket.
For 39 år siden møtte jeg en kvinne som kalte seg Tikals datter på toppen av Jaguarpyramiden i Guatemala. Nå i helgen møttes vi igjen. VI har hverken sett eller snakket med hverandre på 39 år.

Var det et ukjent menneske jeg traff?
Nei. Selv om vi ikke kjente hverandres liv i tiden før de tre dagene, og ikke visste om hverandre i de 39 årene somvar gått siden, så var vi hjemme.

I det som kalles femte dimensjon samles alle tiden i Nå. Det er ikke noe som heter at det engang var slik. Alt som var, er fortsatt, alt som skal bli, finne si frøet av øyeblikket.

Det vakreste av øyeblikkene er NÅ. Fordi det er der vi finnes. Du har aldri eksistert utenfor øyeblikket. Å vite dette ikke bare med tanken, men med hjertet og cellene i kroppen er å være i den femte dimensjon.

Du vet, langsomt kommer alltid fram og evigheten har akkurat begynt.

Det møtet vi hadde for 39 år siden, var en veldig viktig del av vår åndelige vei. Rosita som hun den gang het er i dag AUmRak. En mayaprestinne som reiser rundt i verden og holder ritualer for å åpne portaler inn til hjertet og den femte dimensjon. Selv har jeg arbeidet med det spirituell siden jeg kom tilbake fra min reise for 39 år siden.

For meg var det spesielt at det satt en kvinne på toppen av en pyramide i Guatemala, som sa hun ventet på meg og visste hvem jeg var. Men hva som egentlig skjedde den kvelden og natten vet ingen av oss. Da vi gikk gjennom jungelen i mørket etter solnedgangen vi hadde sett fra toppenav pyramiden, leide hun meg fordi jeg var litt bekymret for den ukjente Guatamelanske jungelen og apene som føyk rundt og brølte. Til slutt kom vi ut på en lysning, som var en gamme flystripe. Der vi så vi på pulserende lys som slo seg av og på rundt oss. Jeg iakttok ganske store grønne lyskuler som drev langsomt forbi. For meg var det like mulig som at denne kvinnen drev på med noe hun kalte å gre min aura. En uke tidligere hadde jeg vært ihuga ateist og ment at all tro på en større verden enn vår fysiske var for de stakkarene som trengte en krykke å støtte seg på fordi de ikke ville se virkeligheten i øynene. Det er ingen grenser for hvor feil man kan ta.

Men tilbake til tiden og det øyeblikket, som er en del av all øyeblikkene jeg deler med Rosita og AUmRak. Da Rosita kom tilbake til hotellet hvor hun bodde, hadde alle de store lysene brent ned. Så det var sen natt og nesten morgen. Dagen etter spurte hun hva som hadde skjedd. Venninnen hennes sa at de hadde vært engstelige og lett etter henne fram til klokken tre om natten. I følge Rositas og min tidsregning hadde vi vært bare en times tid ved flyplassen og dermed sagt farvel en gang sent på kvelden. Hvor vi var eller hva vi drev med i de timene som har forsvunnet kan ingen av oss huske. Selv synes jeg det er et deilig mysterium.

Denne week-enden i begynnelsen av November kjørte jeg henne til Geilo, hvor vi hadde et ritual som heter kakaoritual. Det var i huset til en amerikaner som i sin tid flyktet fra Vietnamkrigen og endte i Norge. Det var mennesker der i alle aldre, fra tre til godt over sytti. Det var fra Amerika, Tsjekkia England, Holland og Guatemala. Mennesker fra alle forskjellige typer tid og rom, som var samlet der i det øyeblikket for å drikke kakao sammen, og utdype sin opplevelse, forståelse og tilværelse i den femte dimensjon.

Jeg har ofte lurt litt på hva folk mener når de snakker om å leve i den femte dimensjon. Hvordan kan du være der og her samtidig. Denne helgen fikk jeg en klar forståelse av hva det betydde for meg.  Det var at uansett hvor du var, så var du i et øyeblikk som samlet alle trådene. Det var ingen fortid langt der borte, og ingen fremtid som ventet langt der fremme. Det var bare nå, i total tilstedeværelse sammen med de som var akkurat der du var akkurat nå. I det samme øyeblikket. Tiden forsvant ikke, den gjorde det motsatte. Den samlet seg og ble fullstendig tilstede.

For meg ble det veien til femte dimensjon.
Å være med alle jeg møter, som om jeg alltid har vært med dem.
Å vite at alt det jeg har opplevd alltid vil være der, sammen med alt det jeg som menneske her i tid og rom ikke har opplevd enda. Alt det var også tilstede i øyeblikket.

Du vet, det finnes ikke fremmede, bare gamle kjente fra evighetens gylne sletter.

Sjelens Personlighet gjennom liv etter liv

Tidligere liv og sjelens natur.

Jo mer jeg har forsket på tidligere liv, jo mer ser jeg at sjelen synes å ha en natur, eller et tema som går som en rød tråd gjennom alle livene.

Noen sjeler er primært opptatt av visdom og utvidet bevissthet
Andre av ideutvikling og nye muligheter
atter andre av å bruke sin posisjon til å ha innflytelse og påvirkning.
Jeg har også vært bort i sjeler hvis primære natur er å søke glede for enhver pris.

For noen er kanskje kjærlighet og det å være en del av et emosjonelt felt det sentrale.

Noe av det som har ledet meg til denne forståelsen er min egen erfaring, opplevelse av trådene som går gjennom i livet til enkelte sjeler.

Jeg ser hvordan nesten alle mine liv samler seg rundt dette med å forstå og se meningen med menneskehetens eksistens.  Jeg har møtt sjeler som etter døden bare var lykkelige og følte de fikk igjen sin frihet og eksistens, når de slapp å ta hensyn til alle de jordiske begrensningene og forholdene. Dette er sjeler som først og fremst søker glede. Andre kan ha som sin første opplevelse etter døden at de skulle vist mer kjærlighet og vært mer tilstede for andre i sitt jordiske liv. Dette er sjeler som søker å erfare seg selv gjennom kjærlighet.

Jeg hadde en stor ahaopplevelse når jeg så profilen til Barack Obama og sammenlignet den med profilen til Abraham Lincoln.

De var nesten identiske. Med andre ord en sjel som søket å få og bruke makt til å være progressiv og nyskapende.

En annen gang leste jeg og så et bilde av en fransk kunstrestauratør, som var spesielt opptatt av å restaurere bilder til den Norske maleren Halard Solberg. Stor var min «glede», når jeg oppdaget at utseende til denne franske restauratøren og Harald Solberg var så å si identiske.  Det betyr ikke at sjelen ser akkurat lik ut i inkarnasjon etter inkarnasjon, men den bærer med seg en erfaring og en energi som gjør at my av de samme kommer gjennom, også når det gjelder utseende i liv etter liv. Hvis det genetiske materiale hadde vært identisk med det du brukte i ditt forrige liv, så hadde nok utseende blitt helt så å si det samme.

En interessant oppgave er å kjenne etter hva som ligger i bunnen av din sjels natur. Er din grunnenergi kjærlighet, glede eller visdom? Er du en som aller helst vil dele, styre eller organisere? Er du en som hele tiden søker mot det ukjente og å utvide din erfaring, eller søker du å gå i dybden og få en større erkjennelse?

Til slutt vil jeg nevne en tanke som ble nevnt for meg, og som kan ha noe for seg. Det var en person som plutselig fikk en opplevelse av at Martha Louise, den eldste datteren til vår konge og dronning, en gang i tiden var på jorden som krigsjomfruen Jeanne d’Arc. Hun hadde også en spirituell åpenbaring. Ikke som en lysfontene på Dovrefjell, men med en engel som snakket til henne. En samtalepartner som også Martha også skal ha lyttet til. De var begge personer som kom i søkelyset fordi de fulgte sin spirituelle overbevisning og opplevelse. Begge var nødt til å sloss for sin overbevisning mot en samtid som var svært skeptisk til dem. Selvfølgelig er ikke ting helt like fra liv til liv. Den gangen ble hun «slaktet» av engelskmennene og et tribunal av selvrettferdige kristne som kalt henne en kjetter. I dag blir hun henrettet av en selvrettferdig presse, som på samme måte dømmer henne fordi hun har en visjon som ikke overensstemmer med deres verdensbilde. Dessverre har vi ingen malerier eller portretter av Jeanne d’Arc som ble henrettet 1 1431 i en alder av nitten år. Det kan gi oss en forståelse av at det først er nå, i moden alder at Martha Louise virkelig tar opp stridshansken og viser hva hun står for.  Hvis denne tanken skulle vise seg å medføre riktighet, så kan vi jo bare spekulere på hvem Ari Behn og sjaman Durek var i Jeanne d’Arc sin «forestilling.» Jeg ville tippe på at Ari var en av de franske kongene, som for det meste var mer opptatt av å leve og utfolde sine gleder, enn av å regjere og krige. Durek på sin side kan fort være en av de engelske geistlige som i sin tid var med på å sørge for at Jeanne ble brent på bålet. En måte man korrigerer karmiske hendelser på er jo å spille ut tidligere historier fra en annen vinkel og med en annen bevissthet.

 

Må du beskyttes mot deg selv ?

Av Per Henrik Gullfoss

En av de tingene jeg virkelig verdsetter er trykke og talefrihet.
Sensur og formynderstaten er dessverre aldri lengre enn et steinkast unna.

Det morsomme er at pressen har ledet an i ramaskriket om å få på plass sensur. Det går under tittelen at de sarte og sårbare blant oss ikke tåler å høre om verdensbildet til en sjaman eller afrikansk trollmann.

Jeg føler meg dypt krenket over mye forskjellig. Blant annet fikk jeg høre som barn at jeg var født syndig og at jeg risikerte å komme til et sted hvor jeg ble torturert i all evighet, hvis jeg ikke trodde på det de andre fortalte meg.

Det er verre å høre at man blir alvorlig straffet for å bli født, enn d å få høre at man selv har ansvaret for det som skjer med en.

Den nye trenden er ikke bare at vi må beskyttes mot de som er farlige for oss. Nei vi må beskyttes mot oss selv. Hvis jeg har lyst til å lese boken til Shaman Durek, så må jeg beskyttes. Hvem vet hva som skulle skje hvis jeg fikk lese den? Bortsett fra at jeg vil miste all vett og fornuft, så ville jeg kanskje sitere noe grusomt fra den i en samtale med uskyldige ofre for min ignoranse, eller i media. Vel kanskje ikke så farlig allikevel, siden de som er imot boken allerede har sørget for å gi den umåtelig P.R. De tenker kanskje at jeg muligens vil kjøpe boka og gi den som trøstegave til noen kreftrammede barn, eller troppe opp på sykehuset og fortelle barna at de selv er ansvarlige for sykdommen sin?

Hvor angstridde og forskremte kan ellers så herdede journalister bli på grunn av at de skal skjerme meg og sørge for at jeg ikke får feilinformasjon som kan føre til at jeg trekker gale slutninger. Jeg kan hvile trygg i min beskyttede boble der jeg surfer rundt på nettaviser og andre steder på Internett. Der er jeg «heldigvis sikker» på at jeg ikke møter noen av de barna, eller de voksne, som kan blir såret, krenket og skadelidende av den slags informasjon som jeg allerede har fått. Oisann. Med et Internett fullt av brølaper og nettroll som skriker ut sine meninger hadde det kanskje vært bedre å lære å sortere ut hva man tar på alvor og tror på. Istedenfor å falle pladask ned til fote for mediatrollene som roper høyest. I I dette tilfellet har Cappelen Dam blitt seg sitt ansvar bevisst og sensurert bort utgivelsen av denne farlige boken.

Hurra for media som med dette har reddet oss fra vranglære om demoner.

Tilbake til dette med å bli beskyttet mot seg selv. Hvis jeg velger å tro at for mange sexpartnere fører til en flom av uønskede bakterier eller demoner i underlivet, så er det en ganske privat sak.

Pressen hevder at jeg må beskyttes mot  villfarne sjelene som har en annen virkelighetsoppfatning, eller paradigme som det kalles blant de lærde, enn den rådende sannhet. Det som skremmer meg er ikke at de såkalt fornuftige menneskene som sitter på sin høye hest av etablert sannhet, reagerer med skrekk og angst på folk som har et annet virkelighetsbilde.

Om vi tror på at gud fikk den hellige ånd til å forføre en jordisk kvinne slik at hun fødte denne gudens eneste sønn, eller tror på at de kan snakke med alver og engler og har truffet skikkelser fra andre planeter enn jorden, er egentlig ikke så viktig. Det virkelig farlige er når de som besitter det rådende verdensbildet skal beskytte de andre fra seg selv. Vi har en lang og mørk historie hvor kirken forvaltet den ene absolutte og evige sannhet med hård hånd. Det kan virke som dagens, litt gammeldagse Newtonianske vitenskap, med god hjelp fra en «kritisk» presse og de mer tradisjonelle religionene som kristendom og Islam gjør det samme.

Det er vanskelig å forstå at andre kan ha et verdensbilde, som bygger på et helt annet enn ditt eget. Hvis du vurdere andres verdensbilde med målestokken til din sannhet, vil du selvfølgelig komme fram til at de fleste andre er spik spenna gærne. Jeg holder for så vidt muligheten for at vi alle er spik spenne gærne ganske åpen. Vi lever tross alt på en planet hvor krig og sult herjer og noen av de største industriene er narkotika, pornografi i alle varianter og smugling av truede dyrearter og fattige mennesker på flukt. Hvis vi ser på dette bildet med øynene fra en vilt fremmed rase ute i verdensrommet, så er det ganske skremmende og virker veldig primitivt. I slike øyeblikk, blir det uhyre viktig med tenke, tale og meningsfrihet. Vi trenger ikke å beskyttes fra hverken oss selv eller andre med skumle meninger og hensikter. Vi trenger å lære å stole på oss selv og finne ut hvordan vi kan bruke hodet, og eventuelt hjertet til å trekke de slutningene som passer for oss. For å få til det trenger vil alle «gærningene». Du vet slike som påstår at universet er en tilfeldighet og en maskin, eller ble skapt på syv dager av en mann med hvitt skjegg. Der burde det også være plass for de som tror på at bevissthet skaper virkelighet, at kjærlighet er sterk og at healing, akupunktur, astrologi, kornsirkler, sjelens eksistens og livet strekker seg ut over vårt jordiske opphold og rommer flere gåter, dimensjoner og lag av eksistens enn vi kan forestille oss. Du vet, den verden som en kvantefysiker daglig står oppe i og utforsker. Takk for meg, hvis noe har såret eller krenket deg i denne artikkelen, håper jeg at du selv tar ansvaret for det og ordner opp på den måten som er best for deg.

 

Venus trigon Neptun og sekstil Saturn og Pluto

Det beste du kan gjøre fram til neste fredag er å se etter og verdsette glede, skjønnhet og ta i mot alt det som livet har å by på av glede, godhet og kjærlighet. Noen ganger tror vi at verdslig tilfredsstillelse og spirituell tilfredsstillelse ikke kan forenes, eller er to forskjellige ting. De neste syv dagene vil hjelpe deg til å forstå at det ikke er tilfelle. Alt du trenger å gjøre er å ÅPNE øynene og se skjønnheten, gleden og kjærligheten som allerede finnes i ditt liv. Dette er ikke tiden for å drikke av smertens beger og utforske svartklippene på bunnen av ditt sinn. Dette er tiden for å se med godhet og tilfredshet på deg selv og verden. Kort sagt. Ikke gjør noe du ikke synes har verdi….se verdi i det du gjør…… og vær sann mot det som er verdifullt for deg.

Ikke minst…. Husk at du er verdifull…..Det er bare en av deg… ditt bidrag til verden og den store allsjels erfaring av seg selv er en unike engangsopplevelse som universet virkelig ikke ønsker å gå glipp av.
Ellers…. Taroutdannelse til våren og flotte tilbakemeldinger fra de som er på online kurset mitt om Norrøn mytologi og How to live without fear and shame
Ha en vakker helg.

Varme Per Henrik

Råd for 10. oktober, basert på dagens astrologiske situasjon

Forestill deg at dine tanker er som et hav. Pisker du det opp og kaver rundt vil du fort bli stressa og engstelig og føle at livet er kaotisk. Klarer du å beholde den indre roen, vil ytre uro fort gå over og ting vil stilne av lenge før de blir til storm. I dag vil du tjene på å være spontant og oppfinnsom for å få mest mulig ut av dagen og livet.

Ellers vil jeg være tilgjengelig for korte konsultasjoner med tarot og astrologi i Drammen til helgen (11-12- oktober- sagamesser) Jeg vil også holde foredrag om Astrologi, Tarotkort og Norrøn Mytologi… Du kan også få informasjon om tarotutdannelsen som starter i februar, internettkurset om hvordan du skal leve uten frykt og skam, og, multi media nettstedet mystikk.n(o).+ ++++. varme og alt som strømmer fra sjelen…. Per Henrik

Besøk nettsiden mystikk.no