Av Per Henrik Gullfoss

Det finnes mange forskjellige grunner til at man velger en eller annen form for spirituell vei og retning i livet. Her vil jeg kort skissere opp fire forskjellige årsaker og utgangspunkter for et spirituelt menneske her på jorden.

Noe som ofte kjennetegner sjeler som har kommet ned for å søke en spirituell forståelse og vei, er at de stiller spørsmål og undrer seg. I motsetning til de som først og fremst er her for å utforske det jordiske livets tilbud.

Vi kan skjematisk si det slik at en god del sjeler er kommet ned med en intensjon om å la seg oppsluke av det å erfare det jordiske.   De menneskene som har en slik sjelelig innstilling er stort sett opptatt med å utfolde og fullbyrde sine planer og formål i det fysiske. Det kan dreie seg om seksuelle, sosiale, økonomiske og praktiske erfaringer.

Disse menneskene kan godt ha spirituelle erfaringer, som f.eks. nær døden opplevelser og kontakt med avdøde, uten at det gjør nevneverdig inntrykk eller fører til ny bevissthet eller intens søken etter en større virkelighet. De tenker ofte ikke så veldig mye over det, men går raskt videre i sitt jordiske liv.

Den guddommelige hånden å holde i.
En type åndelig søken er sterkt forbundet med å få en støtte til å holde ut det jordiske livet. Mange tradisjonelle religioner tilbyr en slik støtte. De viser til en gud som kan tilgi, forstå og trøste. En gud som gir noe mer mening og innhold til jordelivets forskjellige utfordringer og lidelser.  De som finner en slik vei ser gjerne det guddommelige som en allmektig kraft eller skikkelse som vet hva som er årsak til smerte og lidelse. Det å tro på en høyere kraft og at det finnes en ideell verden på den andre siden som tilbyr frelse og absolutt fred gjør det jordiske livet lettere å takle. De som går denne veien søker gjerne etter fred og en opplevelse av å ikke være alene og ensom i universet.

Gresset som er grønnere på den andre siden av gjerdet.
Det finnes mange som blir åndelige fordi de rett og slett lengter hjem og veldig gjerne vil tilbake….eller frem.. til dit de kom fra. Det er ofte en traumatiserende hendelse i barndommen som skaper grobunn for denne intense lengselen etter å komme hjem. En annen årsak kan være at dette er sjeler som har liten erfaring med å være på jorden. De føler seg som fremmede her og har ofte en opplevelse av at de hører hjemme hos en annen intergalaktisk rase og sted i universet. En variasjon av denne spirituelle veien er å se jorden som et sted for lidelse og at målet med den jordiske reisen er å frisettes fra det som binder en til jorden, slik at man enten kan slippe å komme tilbake, eller for alltid være fri fra å skulle leve innenfor rammene av tid og rom.

De som er på jobb
Noen sjeler har en klar følelse av å ha et åndelig oppdrag. De opplever at de er i kontakt med en skjebne, eller åndelig kraft som har sendt dem til jorden for å fullbyrde en spesiell misjon. De har litt til felles med de som ikke er spirituelle, men som har et kall til hva de er på jorden for å gjøre.  Du vet de som i en alder av seks vet at de skal bli dyrlege, sanger eller dykker, og som holder på drømmen og faktisk blir det. Den åndelige varianten av dette gir mye av den samme følelsen av at det er noe virkelig viktig man er kommet for å gjøre, men ofte tar det mye lengre tid å finne ut hva. Ja, for mange blir selve den åndelige veien til fordi de leter etter hva de er kommet for å gjøre. Slike sjeler kan lett ende opp med å bi spirituelle veiledere (guruer) og terapeuter.

De som søker uansett konsekvens
Den siste gruppen er sjeler som i utgangspunktet ikke finner tilstrekkelig mening i alt det den fysiske verden har å tilby. De har ikke noe imot det og kan kose seg med det, men metter ikke deres indre hunger etter å forstå og finne en større mening. De er fote mer opptatt av meningen med ting, enn å få ting gjort. Disse menneskene vil ofte undre seg over alt og stille spørsmål. De vil heller ikke godta svarene andre gir dem før de selv har forstått og erkjente sannheten i svarene. De må for en stor grad finne veien selv, fordi deres hensikt med å være på jorden er nettopp å finne sin helt egen vei til forståelse av det spirituelles natur og essens.

De kan ofte kjenne seg litt igjen i alle kategorier. De har gjerne en viss følelse av kall og en viss fornemmelse av at de egentlig føler enhet med noe annet enn det jordiske livet og familien. De kan samtidig ha en større kjærlighet til og glede av å utforske og oppleve det jordiske enn de andre kategoriene av spirituelle søkere. Det kommer av at de ikke nødvendigvis ser jorden som et veldig fælt sted å være, hvor de må komme seg hjem eller bort fra lidelsen. De opplever heller at det blir for lite mening og forklaring på hvem de er og hva de gjør her på jorden uten en spirituell forståelse og forankring.

Hvis du kjenner deg igjen i flere av disse gruppene er det godt mulig. I dag har mange sjeler kommet til jorden, ikke for å erfare et enkelt liv som gir de en helt spesifikk erfaring. Mange sjeler er her på jorden for å samle sammen summen av alle sine erfaringer i mange inkarnasjoner gjennom et enkelt liv, og slik kunne være her med en større sjelelig kontakt og tilhørighet enn det som hittil har vært mulig for dem.