Per Henrik Gullfoss

Jeg er Per Henrik Gullfoss.

Først vil jeg si takk for at du leser dette.

Min tanke bak dette er å fortelle litt om hvem jeg er og hvordan jeg opplever virkeligheten.

Hvis du tenker på å få satt ditt horoskop, ta en utdannelse, eller gå til coaching, så er det for meg en tillitserklæring.

Jeg har laget en CV som beskriver det jeg har gjort og min faglige bakgrunn.

Vil du vite litt mer om meg, så trykker du på Hvem er jeg.

Hvem er jeg

Jeg har alltid vært et menneske som har måttet stille spørsmål om absolutt alt. Jeg er av natur skeptisk til autoriteter og må forstå noe før jeg kan akseptere det. Samtidig er jeg naiv og har fortsatt litt vanskelig for å forstå at et menneske med vitende og vilje ønsker å påføre et annet noe smertefullt og vondt.

Dette har ført meg på en reise hvor et av mine viktigste mål var å forstå og skjønne hva som driver menneskene fremover. Hva vi lengter etter og hvorfor vi er og gjør som vi gjør.

Som ung forkastet jeg tidlig alle ideer om Gud og religion. Jeg opplevde det som en krykke man trengte fordi man ikke torde å se virkeligheten og døden i øynene. Samtidig anså jeg den religionen jeg fikk presentert for å være en fornærmelse mot min intelligens. En kjærlig Gud som ga sine barn fri vilje og så straffet de med evig pine, hvis de ikke gjorde som han ville! Samtidig som vi ble tilført en forestilling om at vi var født med skyld og skam. Jeg regnet det som menneskemishandling og tenkte tidlig at her burde noe frata denne Gud foreldreansvaret. På dette tidspunktet var min kunnskap om re-inkarnasjon forbundet med rykter om at de som trodde på det håpet på å bli gjenfødt som kuer.

Det sto klart for meg at det vi kalte religion var sterkt preget av maktmennesker og gale fantasters forsøk på å manipulere og styre andre.
Jeg var opprørsk, anti autoritær, idealistisk og ikke spesielt veltilpasset samfunnet. I en alder av 22 år fikk jeg for meg at jeg skulle dra på en lengre utenlandsreise. Jeg hadde ikke reist spesielt mye, men plutselig satt jeg på flyet med en enveisbillett til California. Etter noen uker haiket jeg så inn i Mexico. Som jeg hadde planer om å besøke.

Det å reise på denne måten skrellet av min gamle programmerte norske tankegang. Det hele endte med at jeg på et sted som heter Palenque, på Yukatan en dag ble overstrømmet av en forståelse av at jeg var blitt spirituell og åndelig. Det var en vegg som brast og den jeg var som sto med bena trygt plantet i ateismens betongstøp, ble røsket opp og skylt bort.

Jeg måtte restarte livet. Fra å være skeptisk og motstander av det meste, fant jeg at livet hadde en større hensikt og mening. Fra å være en trang liten teaterscene med meg som medspiller i et absurd teaterstykke, ble livet spennende, rikt og noe stort og magisk som jeg virkelig ønsket å utforske og forstå. Jeg ville vite alt som mennesket hadde tenkt og forstått i forhold til spiritualitet opp gjennom alle tider og utforsket derfor bl.a. religionshistorie som et fag på Oslo Universitet.

Samtidig hadde skjebnen og min egen indre intuitive viten om hva jeg skulle ledet meg til min første tarotstokk og min første astrologibok.
For å forstå meg selv, trengte jeg å utforske:
Hva det gudommelige var.
Hvorfor menneskeheten var blitt til og hva som er hensikten med en slik rase som menneskene. Dette har jeg siden arbeidet med.

Noe har jeg forstått gjennom alle årene med fordyping i astrologi og tarot, samt tusenvis av konsultasjoner og møter med mennesker som går i dybden.

Jeg har lært mye om de tingene som er essensen av vår natur, både fysisk, emosjonelt, mentalt og spirituelt. Vi, selve menneskeheten, er i en prosess av utvikling, på samme måte som et enkelt menneske går gjennom en livsprosess. Jeg opplever at vi som åndelige vesener befinner oss i en slags pubertet.

Vi er ikke lengre avhengig av Mor og Far gud som små barn. Vi krever, men blir også nødt til å ta ansvar for vår egen skaperkraft og spirituelle natur. Vi er som bitte små guder som må lære å forstå og finne ut av alt det fantastiske og forferdelige vi er i stand til å få til med disse utrolige evnene vi har.

Noe som kjennetegner den jeg er, er at bevissthet er min vei til dypere spirituell forståelse og erfaring. Jeg opplever at astrologi er universets språk. Min vei går gjennom å få en forståelse som gjennom erfaring bli til erkjennelse. Det igjen fører til at gapet mellom den indre og den ytre virkelighet minsker og forsvinner.

Jeg har vært gjennom opplevelser og tilstander som de fleste ville kalle opplysningserfaringer. Jeg har også skrapt bunnen av det vi kan kalle klinisk depresjon, etter en bilulykke hvor dette var konsekvensen av en hjernehinneblødning.

På veien gjennom «himmel og helvete» har astrologi og tarot vært mine viktigste transportmidler og støttespillere. Samtidig har jeg utforsket alt som på noen måte har virket å kunne utvide min erfaring og bevissthet. Jeg har arbeidet med regresjoner, krystaller, sjamanisme, kanalisering, ildvandring.

I min tanke søker jeg å forene kunst, vitenskap og åndelighet.
Vitenskapen er den klare logikk og hjernens evne til å se og observere.
Kunst er skapelsen og det å strekke seg mot noe man ikke vet hva er.
Åndelighet er overgivelsen og opplevelsen av det hellige og kontakt med den kraft og essens som er i, under og gjennom alt som finnes.

I dette arbeidet har jeg forstått at hvert enkelt menneskes viktigste hensikt med å være her, er å leve ut seg selv til det fulle. Sjelens og universets intensjon med hvert eneste liv er å erfare seg selv gjennom dette livet. Hver dag gir meg en mulighet til dette; Å være fullt og helt den jeg er i møtet med alt det som utfolder seg i møtet med deg og resten av verden.

Takk for at du har lest dette.
Måtte livet ditt være det rikeste, beste og mest tilfredsstillende livet du kan ha.

CV

Per Henrik har arbeidet som selvstendig næringsdrivende hele sitt voksne liv.
Dette arbeidet har hatt et bredt spekter og mange sider.

Bærebjelkene har vært undervisning, private konsultasjoner og coaching i Astrologi og Tarot.

Utdannelsen
Cand.Phil. Oslo universitet
Mastergrad teatervitenskap med laud
Storfag religionshistorie – spesialområder Norrøn Mytologi og Mystikk
Grunnfag sosiologi
Grunnfag Sosialpedagogikk

Utdannet Firewalk – instruktør

Astrologen
Startet Den Nordiske Astrologiskolen i 1992.
Mange tiårs erfaring fra undervisning, konsultasjoner, coaching og foredrag.

Forfatteren
Har skrevet et tyvetalls bøker om astrologi.
Utgitt på norske Forlag: – Orion – Ildsjelen – Kagge – Bifrost
Danske Forlag: – Zosma – Brage
Amerikanske forlag: – Lewellyn
Per Henrik har skrevet mange bøker om Tarotkort. Utgitt på norske og danske forlag.
Han har skrevet en serie barnebøker om Dracula fluen. Utgitt på norske forlag (Orion – Harmoni).

Per Henrik har også skrevet diverse bøker om filosofi, reinkarnasjon, mytologi og menneskehetenes spirituelle historie.

Videoforfatteren
Nordic Mythology and The Vikings. How to live without fear and shame – udemy.com

Redaktøren
Per Henrik har vært redaktør og medarbeider for flere tidsskrift:
Phoenix. Mystikk. Astrologisk Tidsskrift. Ildsjelen. Harmoni. Orakel.
Han har også fått publisert utallige artikler i danske, amerikanske og Engelske astrologiske og alternative tidsskrifter.

DIVERSE

Per Henrik har også mange års erfaring fra teaterarbeid som skuespiller, instruktør og dramatiker.
Han har også holdt kurser innen områder som krystallhealing, regresjon til tidligere liv og gåing på glødende kull. I tillegg til kurs hvor deltagerne settes i dypere kontakt med sin egen sjel og lærer å leve det jordiske livet i samklang med og forståelse av sjelens intensjon.

Besøk nettsiden mystikk.no