Mine kurs og utdannelser

Ettårig Astrologi utdannelse Nå på Zoom

SPIRITUELL ASTROLOGI på ZOOM
– nytt kurs starter september 2023

Kurset går over 18 tirsdager vår/høst 2023.

Denne utdannelsen er like nyttig og verdifull for nybegynnere, som for de som har arbeidet med og kan litt eller mye om astrologi fra før. Det er også like nyttig for de som vil bruke det som et redskap i sin egen utvikling, som for de som vil bruke det som et redskap til å veilede og støtte andre på sin vei.

Astrologien hjelper oss til å se hvem vi er, hvorfor vi er her og hvordan vi kan leve ut vårt potensial og være den vi er kommet for å være. Ditt personlige horoskop er din medbrakte reisehåndbok for livet.

Før andre verdenskrig var astrologien ofte forbundet med spådommer og det som skjedde i den ytre verden. I siste halvdel av det 20. århundre ble fokuset flyttet til menneskets indre verden og det psykologiske. Man begynte å forstå at hvis man skulle forandre noe i den ytre verden, så var den beste metoden å begynne med å forandre noe i den indre. De mest geniale og nyskapende astrologene var gjerne psykologer, ofte med en vinkel som var påvirket av den tyske forskeren og psykologen C.G. Jung.

I dag er astrologien i ferd med å erobre enda et nytt område. En moderne spirituell astrologi tar utgangspunkt i at det enkelte individ er en sjel, som har komme til jorden for å utfolde og erfare et unikt potensial.

Din hensikt med livet er å utfolde og erfare deg.
Den astrologien du vil lære på dette kurset er av det absolutt ypperste du kan få tak i når det gjelder å få innsikt i din sjels intensjon med å være her på jorden. Den er basert på et fundament av praktisk og psykologisk forståelse. Samtidig går den ut over disse.

Den psykologiske astrologien kan noen ganger begå den feilen å tro at man er et tilfelle som skal behandles og kureres.

Den spådomsorienterte astrologien kan lett betrakte mennesket som en ting og tro at skjebnen er noe som kan beregnes, på samme måte som man kan beregne banen til et fysisk legeme.

Den spirituelle astrologien tar utgangspunkt i at du har kommet ned hit for å erfare akkurat den du er. Alt er med andre ord på rett plass. Det store spørsmålet er hvilken vei og hvordan du velger å erfare deg og ditt liv? Denne astrologien tar hensyn til at du har fri vilje og at skjebne både er et sett av betingelser du har fått utlevert og samtidig noe du selv har ansvar for og skaper. Jo større grad av bevissthet du oppnår, jo større grad av mulighet vil du få til å utfolde og fullbyrde akkurat den du er kommet for å være. Astrologien er det overlegent beste redskapet og hjelpemiddelet du har til nettopp dette.

To grunnleggende språk
Jeg kjenner to språk som ikke er skapt av mennesker. Det ene er naturen. Den gang mennesket levde i samklang med naturen, kunne de tolke og forstå hvordan naturen hele tiden «snakket» og fortalte dem det meste av det de trengte å vite.

Når vi løfter blikket mot himmelen, får vi øye på den store naturen. Planeter og stjerner snakker det samme språket som den jordiske naturen, bare på en annen skala. Skal vi være litt poetiske kan vi si at naturen og livet på jorden er en symfoni basert på kjærlighetens språk. Himmelen og planetene er en annen symfoni, som snakker bevissthetens og helhetens språk.

Astrologien er den ofte glemte og oversette vitenskapen om tid. Det som skaper tid, er planetene og stjernenes rotasjon rundt seg selv og hverandre. Det å lære seg astrologi er derfor en stor og bred vei mot visdom. Den er på samme tid vitenskapen om tid og et språk som forteller oss om hvem vi er og hvorfor vi er her.

Det personlige fødselshoroskop er utgangspunkt for astrologien, og det vi fokusere mest på å forstå i løpet av dette året. Når du blir født tar du inn verdens energi akkurat som den er i det øyeblikket du klipper navlestrengen og trekker ditt første åndedrag. Direkte oversatt betyr «Horo-Skop» en titt på tiden. Det er som et energetisk avtrykk du både bærer med deg og utfolder gjennom livet. På samme måte som hele kimen og identiteten til et voksen tre ligger i frøet det en gang var.

Vi kan dermed forstå Horoskopet som et energikart. Det viser hvordan du opplever og utvikler de forskjellige sidene av din personlighet og energetiske kropp.

Områder som vil bli berørt i løpet av undervisningen er bl.a:
Hva er hensikten med vår personlighet?
Hvordan kan vi realisere sjelens visjon samtidig med at vi verdsetter og elsker både vår kropp og vårt jeg?

Dette kurset vil være en utforskende reise inn i ditt eget liv med hjelp av et redskap som gir innsikt i tidens natur og utfoldelse i våre liv. Etter utdannelsen vil du ha en dypere forståelse av ditt eget og andres horoskoper og hensikt med livet.

Rent astrologisk vil vi begynne med elementer, kvaliteter og tegn. Deretter vil vi bevege oss videre til planeter og hus. Etter å ha fått en forståelse av disse elementene er vi klare til å «sy det hele sammen» med aspekter. Etter som vi lærer mer og ser hvordan alle delene av et horoskop henger sammen og skaper en helhet, vil vi utforske hvordan planetenes bevegelse over himmelen påvirker oss og vårt horoskop i dag.

Per Henrik Gullfoss, som vil lede kurset er cand.phil fra Oslo universitet. Han har skrevet over 20 bøker om astrologi og tarotkort. I tillegg til et bredt spekter av artikler i norske og internasjonale magasiner. Per Henrik er en anerkjent norsk og internasjonal foredrag- og kursholder. I 1990 var han en av grunnleggerne av Den Nordiske Astrologiskolen, og har siden undervist i astrologi

INFO
Prisen for utdannelsen er kr 9 500.-
Kurset vil gå på tirsdagskvelder fra 18-00 – 21.00 på zoom
Påmelding registreres ved innbetaling av depositum kr 2000,- til postgirokonto 05327051824
Interesserte kan ta kontakt på email. gullfoss@hebb.no eller ringe på tlf. 93420205

 

1-årig tarotkurs

Ettårig kurs starter hvert år i februar

Kurset  er på Zoom og starter 23. februar 2023
Kurset vil gå over 16 torsdager 18.00 – 21.00 (vår/høst 2023)

Tarotkortene er en magisk billedbok som ble skapt i renessansen Europa.
De aller første stokkene dukket opp i det nordlige Italia og var preget av tidens åpenhet og inspirasjon fra antikkens tanker og spirituelle kraft. En verden som lenge hadde vært stengt av den mørke middelalderens tanke om at det finnes bare en sannhet og bare en måte (som presteskapet hadde adgang til) å forstå denne sannheten på.

Tarotkortene er en døråpner inn til din egen underbevissthet og åndelige visdom.
På samme måte som livet bringer kortene alltid ny innsikt og nye svar.

Tarotkortene gir deg en forståelse av hva som skjer og hvordan det vil utfolde seg. De gir deg mulighet til å være en mer effektiv og bevisst medskaper av din egen virkelighet.

Å arbeide med tarotkort er den beste metoden jeg kjenner til for å utvikle forbindelsen mellom venstre og høyre hjernehalvdelen. Det skjer når du utvider din evne til å forstå og se de store sammenhenger og utvikler din evne til å være presis. Du er helt avhengig av samarbeidet mellom dine to hjernehalvdeler.

TAROTUTDANNELSE
Ønsker du å åpne for ny innsikt og bevissthet?
Lære de gå legge tarotkort for deg selv og andre?
Bli dyktigere til å skape det livet du ønsker å leve?

Da er min ettårige tarotutdannelse stedet for deg.
Jeg tar i bruk meditasjoner, fantasireiser og energiøvelser for å gi deg en personlig opplevelse av hvert enkelt kort. Tenk på kortene som bokstaver i et magisk språk. Du må lære hvordan kortene uttrykker seg og innvirker på hverandre for å bli dyktig til å tolke og snakke dette språket.

Samtidig bruker jeg min egen erfaring og innsikt i kortene til å guide og veilede deg gjennom tarotkortenes fargerike og inspirerende landskap.

Utdannelsen starter i februar 2022 vil gå over 16 tirsdagskvelder.

Vil du gå på et kurs som berører deg dypt og med stor
sannsynlighet vil åpne deg for ny bevissthet og visdom?

Da er du velkommen til å delta på denne indre og ytre reisen
gjennom Tarotkortenes verden.

For å få merr informasjon om kurset og kursholderen.
Send en mail til gullfoss@hebb.no

Du kan ta kontakt med  Per Henrik om du har spørsmål, noe du lurer på – ønsker å vite – eller en påmelding.

Per Henrik Gullfoss E-mail: gullfoss@hebb.no

Kostnaden for hele kurset er 11 000.-
Sted: zoom
Tid: 18-21

Jeg gleder meg til å se deg. Meld deg på før det blir fullt.
Varme
Per Henrik Gullfoss

Tilbakemedlinger:

1. Dette er det første alternative kurset jeg har vært på  som levde opp til forventingene

2. Jeg ble gledelig overrasket og dette kurset overgikk mine forventinger     

Besøk nettsiden mystikk.no