Konsultasjoner

Det å få en personlig konsultasjon av en dyktig astrolog er en unik gave og opplevelse.
Ditt fødselshoroskop er din reisehåndbok gjennom livet. Det å ikke åpne eller benytte seg av denne «gaven» er som å velge å gå til fots midtvinters fra Bergen til Oslo uten skikkelig fottøy.

Hvis du ønsker å være fysisk tilstede under konsultasjonen skjer møtet mellom oss enten på Harestua der jeg bor, eller i Oslo. For mange er det enklere og lettere å ta konsultasjonen over zoom, skype eller messenger.

Personlig Horoskop

En astrologisk konsultasjon tar ca. 1 1/2 time. I løpet av denne tiden vil vi utforske dine grunnleggende behov og personlighet. Vi vil se på hva som er sjelens intensjon med ditt liv og finne ut hvordan du best kan samarbeide med deg selv og realisere det du er kommet for å erfare og oppleve. Det er viktig å forstå at ditt horoskop viser hvem du er kommet for å være. Det er et kart som viser deg hvem du er, veien du har kommet for å ta og hvordan du kan gå den.

Vi ser på hvordan du best kan bruke din kraft og kreativitet. Temaer som kjærlighet, indre vekst og livsretning er essensielle. En konsultasjon inkluderer utregnet og opptegnet horoskop samt transitter og progresjoner for gjeldende år.

Kostnadene for en personlig konsultasjon er 1900,-.

Astrologisk coaching

Astrologisk Coaching med Per Henrik Gullfoss zoom, messenger, skype eller ved personlig fremmøte. 

Vil du bli og leve ut den du er kommet for å være?
Vil du leve uten frykt og skyld?

Utgangspunktet for konsultasjonene er ditt personlige horoskop, Planetenes plassering i horoskopet viser en vei til full realisering av den du er kommet for å være. Frigjør deg fra gammel programmering og ta Livet i egne hender.
Horoskopet er din reiseguide for dette livet.
I coachingen «leser» vi gjennom alle kapitlene i denne medbrakte instruksjonsboken.
Prosessen vil gi deg kontakt med din egen kraft.
Du vil bli den som bestemmer hvordan saker som makt og kjærlighet fungerer i ditt liv.
Du vil lære å holde din skjebne i egne hender.

Boken: Du er født til å elske, vil brukes som grunnlag for selvstudiet under reisen.
Et eksemplar av denne boken vil være inkludert i honoraret.
Den samlede sum for 10 konsultasjoner, hver med varighet på minimum en time, vil være kr 12 000,- når summen betales på forhånd. Ellers vil prisen pr. konsultasjon være 1400,-.

Påmelding skjer gjennom kontakt med Per Henrik via mail gullfoss@hebb.no eller telefon 9342 0205

Årshoroskop

Etter å ha fått stilt ditt fødselshoroskop kan du få stilt ditt årshoroskop. Vi går da dypere inn i de temaene som blir spesielt viktige for deg i det kommende året. Anbefales å ta i nærheten av din fødselsdag. Du kan også velge å få stilt ditt årshoroskop av meg, hvis du tidligere har fått ditt horoskop tolket av en annen astrolog. Jeg anbefaler allikevel alltid en personlig tolkning av fødselshoroskopet først, siden måten jeg ser på det fra sjelens perspektiv er unik for meg.

Kostnadene for en personlig konsultasjon med oppmøte er 1900,-.
Hvis du velger å ta konsultasjonen over messenger eller skype er kostanden 1500,-.

Firma Horoskop

I denne samtalen går vi inn og ser på hvordan du kan få bedriften til å fungere best mulig.
Pris er avhengig av hva du ønsker å se på og hvor mye arbeid det krever.

Spørsmål kan være:
Hva skjer med bedriften?
Når starte en bedrift?
Kjøp/salg av bedrifter?

Temaer kan være:
Hvordan behandle personalet.
Hvordan fremme nye ideer og kreativitet.
Hvordan få det optimale ut av de ressursene som finnes.
Hva er bedriftens sterke sider, og hva må du/dere være oppmerksom på for å unngå fellene som alltid finnes der ute i den store verden.

Parhoroskop

Dette baserer seg på tre sesjoner. To hvor partenes horoskop blir tolket hver for seg, og en hvor man ser på hvordan de fungerer sammen, samt ser på et tredje horoskop som representerer selve parforholdet.

Pris for tre konsultasjoner kr 5500,-.
Varighet 1 til 1 1/2 time pr. sesjon.

Du kan også bestille en fortelling eller fabel som gir deg en helt spesiell tolkning og forståelse av ditt horoskop og din livsvei. Denne fabelen er basert på gamle symboler, som er spesielt tilknyttet deg og ditt horoskop. Dette gir en unik opplevelse av ditt liv som en indre reise. Fabelen oversendes deg via email.

Kostnaden er kr. 500,-.

Konsultasjon Tarotkort

Rådgiving/ avdekking/ avklaring av det som skjer ved hjelp av tarotkort.

 

Tarot

I en tarotlesning søker vi å samle trådene i ditt liv. Vi går inn på de prosesser du står oppe i akkurat nå og ser på hva du kan gjøre for å få alt til å fungere så godt som mulig. Et tarotlegg vil hjelpe deg til å få kunnskap og innsikt så du kan forandre og forme ditt eget liv. Det spår ikke fremtiden, men viser deg hvordan du kan ta ansvar for å møte og forme den på best mulig måte.

En konsultasjon varer ca. 1 time.
Kostnad kr. 1000,-.

Besøk nettsiden mystikk.no