Planeter, vibrasjoner og metaller.

Per Henrik Gullfoss

Det er mange måter å nærme seg en vitenskapelig forklaring på astrologien. Du kan gjøre statistiske undersøkelser i forhold til stjernetegn og planetplasseringer i horoskopet. Du kan forske på planetenes direkte innflytelse på de forskjellige krefter som påvirker livet på jorden, så som solvind, det geomagnetiske felt o..l.

En av de mer spennende forsøkene jeg har lest om ble beskrevet i boken

”The Hidden message in Water”, som er skrevet av Masaru Emoto og dreier seg om bilder av frosne vannkrystaller. Boken er i seg selv en juvel, fordi den påviser hvordan vannet direkte påvirkes av vibrasjonene det mottar. Den viser også hvordan vann lagrer all denne informasjonen og reflekterer den tilbake. For en astrolog gir den også en tilgang til dypere forståelse av hvordan vannelementet i astrologien virker. For ikke å snakke om hvor påvirket hver og en av oss blir gjennom vannet i kroppen, som jo utgjør rundt regnet 70 % av oss.

I boken står det bl.a. om et eksperiment i forbindelse med vannets evne til å trekke opp forskjellige mineraler. Det vises til et forsøk hvor en forsker undersøkte om plantenes plassering hadde noen innflytelse på vannets evne til å suge opp det mineralholdige vannet.

Denne forskeren observerte at når Saturn har sterk innflytelse på jorden, så sugde papiret til seg vann med blymineraler, mens det ga ingen respons på kopper, sølv eller stål. Jeg har ofte undret meg over den gamle forbindelsen mellom planeter og metaller og akseptert det som et uttrykk for at planetens energi og metallets symbolske betydning hadde noe til felles. Sol og gull er begge strålende, Saturn og bly har begge en viss tyngde.  Dette eksperimenter viser til at sammenhengen mellom planeter og metaller er fysisk og vitenskapelig. Det kan virke som en planet har direkte innflytelse på gjennom metallet som befinner seg på planetens frekvens.

For å forstå dette må vi tenke på at alt som eksisterer i bunn og grunn er energi som vibrerer på en viss frekvens. Vi kan tenke oss at frekvensen til en planet er sammenfallende med frekvensen til et metall. Denne forståelsen av frekvens og vibrasjon har lenge vært brukt i homøopatisk medisin.  Der oppløses for eksempel en blanding til den faktisk ikke lengre fysisk kan påvises. Fysisk er den med andre ord ikke til stede, men det er vannet som inneholder minnet, eller bærer med seg vibrasjonen fra det angjeldende stoff, som gjør at blandingen virker.  Homøopatien er også basert på den ide at det samme som er sykdommens årsak vil være dens kur. Vi kan si at en sykdom er en disharmoni på en viss frekvens eller vibrasjon. For å korrigere denne disharmonien må vi selvfølgelig tilføre noe på samme frekvens som sykdommen er. I astrologien kunne vi tenke oss at hvis vi har ett problem med solen (for eksempel selvtillit) så kan ikke det løses gjennom at vi aktiverer og bruker Mars til å slå ned alle som truer oss. Vi må inn på solens frekvens og harmonisere den for å gjenvinne selvtillit. Mars kan kanskje være en ” homøopatisk støtteemedisinl”, hvis vi vet at vi kan slå fra oss, så vil det bli lettere å gå inn og reparere selvtillit. Men som fredsommelige mennesker vet har ikke krigerske og viljesterke mennesker nødvendigvis selvtilliten på plass.

Det er gjort forsøk med lydvibrasjoner, hvor man har fjernet uønsket lyd, gjennom motlyd. Motlyden går på nøyaktig samme frekvens som lyden man vil fjerne. Når disse to lydbølgene / frekvensene) møtes opphever de hverandre. Det kan sammenlignes med at gift og motgift møtes på et vibrasjonelt plan og dermed utvisker hverandre. Det er samme prinsippet som gjelder for vaksiner. Vi har en liten dose av giften liggende latent i kroppens systemer. Den husker vibrasjonene, og når vi blir forgiftet vekkes dette ”minnet” til live og møter forgiftningen og nullstille den.

Forskningen med papirs evne til å trekke opp mineraler viser at det er en direkte  sammenheng mellom planetens vibrasjon/frekvens og vibrasjonene til det angjeldende metallet. Det forklarer hvordan en planet får mer innflytelse over oss når den har utfordrende transitter til fødselsplaneter i horoskopet. Saturn har jo ikke nødvendigvis en sterkere innflytelse på jorden, samtidig med at den har en sterkere innflytelse på meg som individ. Siden mennesket er ca 70 % vann kan vi kanskje sammenligne oss selv med papiret som suger til seg visse mineraler i visse sammenhenger.   Mennesket tar jo daglig opp i seg store mengder mineraler og vitaminer gjennom både mat og drikke.  Når vi har sterke transitter fra en planet blir vi sterkere påvirket av vibrasjonene fra denne planeten. Dette kan sees på som et rent psykisk fenomen, at vi kjenner Saturns tyngde, Jupiters optimisme osv. Vi kan tenke oss at denne påvirkningen skjer på det vibrasjonelle plan. En av måtene dette skjer på er da rett og slett gjennom at kroppen vår suger opp flere mikropartikler av det metallet som vibrerer på samme frekvens som planeten.  Når Saturn berører oss, så tar vi opp større mengder bly i systemet, og siden bly har en viss frekvens og påvirkning, så virker det på oss både fysisk og psysisk. Vi kan tenke oss at under spesielt vanskelige saturntransitter vil vi ta opp så mye bly at vi ligger på grensen til å bli blyforgiftet.  Et annet aspekt av dette er at vi gjerne tiltrekkes av det som vibrerer på samme eller nærliggende frekvenser som oss selv. Når vi da under en saturntransitt vibrerer stadig sterkere på en blyfrekvens, så er det kanskje ikke så rart hvis vi går på jakt etter noen lette ubekymrede skapninger for å muntre oss opp, men istedenfor møter andre som vibrerer på samme blyfrekvens som oss selv.

Med hjelp av astrologien vil vi kunne observere hvilken planet som for øyeblikket skaper en forstyrrelse i vårt vibrasjonsfelt. Hvis en utfordrende transitt fra Saturn i kvadratur til Solen gjør at vi får psykiske eller fysiske problemer og/eller sykdommer, vil vi vite at dette på det fysiske plan gir seg utslag i forholdet mellom mengden/frekvensene som forbindes med metallene gull og bly. Uten å ha gjort noen forskning eller undersøkelser på området, vil jeg anta at påvirkningen fra Saturn gjør at vi forsterker eventuelt negative frekvenser knyttet til bly og svekker de positive frekvensene fra gull. For å forstå dette skikkelig er det viktig å tenke seg at det finnes to typer av den samme frekvens. En som er ”umelodiøs” og dermed destruktiv for kropp/sinn og en som er melodiøs og legende på kropp/sinn. I eksemplet med Saturn og Solen kan vi tenke oss at vi trenger tilførsel av medisin/frekvens som styrker solens – den positive frekvensen av gull, og en medisin som harmoniserer den med – frekvensen fra Saturn/bly.  Hvis vi trekker denne tanken helt ut, så er all type helbredelse og medisin i sin essens tilførselen av en vibrasjon som gjenoppretter balansen til vår psykiske og fysiske ”symfoni”. Et eksempel kan komme fra vaksine.

Hvorfor holder vi oss friske og immune mot angrep fra ett stoff som er skadelige/giftig for menneskekroppen gjennom å tilføre kroppen en mindre dose av den samme giften? Vaksinen bevares av vannet i kroppen som et minne. kroppen husker med andre ord vibrasjonene til vaksinen. Når en tilsvarende skadelig vibrasjon i ettertid ”angriper” kroppens immunforsvar, husker den vibrasjonene og nøytraliserer vibrasjonen fra giften. På samme måte som uønsket lyd kunne fjernes med motlyd på samme frekvens.

På det psykiske plan kan vi helbrede oss selv gjennom å tilføre våre liv en positiv vibrasjon forbundet med den planeten som” utsetter” oss for en negativ vibrasjon. Når Solen har problemer gjelder det kanskje å tilføre livet noe som gir oss følelse av glede og selvtillit. En positiv opplevelse av oss selv. Er Månen problemet trenger vi muligens å tilføre oss positiv kvalitet gjennom hva vi spiser og drikker. Eller sørge for at vi gir oss selv litt omsorg. Merkur vil kunne støttes med å utsette hjernen og det mentale for interessante oppgaver, som den føler at den kan mestre og forstå. Venusproblemer nøytraliseres gjennom å tilføre livet vårt skjønnhet og leve mer i harmoni med våre egne verdier. Det er kanskje dette mange kvinner prøver å gjøre når de vil reparere følelse av å være stygg, uelsket og lite attråverdig gjennom å gå ut og shoppe og kjøpe noe man virkelig liker. Med mars kan trening og styrking av muskelsystemet virke positivt, men det kan også hjelpe å rett og slett gå ut med kniv eller øks (stål/jern – bruke Mars sitt metall) og hogge ved eller trene på å kaste kniver.  Med Jupiter i           ” utvisningsboksen ” er en farbar strategi for å balansere vibrasjonssystemet å gjøre noe vi ikke har gjort før, som kan tilføre oss ny innsikt og utvide horisonten. Saturn krever at vi handle med integritet, eller at vi gjør et realt stykke hardt arbeid.

 

Det samme gleder selvfølgelig for de tre ytre planetene, Uranus, Neptun og Pluto. Men her vil utviklingen av din bevissthet og ditt forhold til den frekvens/vibrasjon planetene representerer være avgjørende for hva som oppleves positivt/skadelig av disse frekvensene. En måte å forklare denne forskjellen på er at visse frekvenser fra disse tre planetene er skadelige/ ødeleggende for ett menneske som selv vibrerer på et lavt trinn i skalaen. Tenk på at lyd kan knuse glass. Hvis vi betrakter menneskets legemer på samme måten, så vil et finsemt, raffinert og utviklet menneske oppleve en veldig høy frekvens som positiv, mens et mindre raffinert menneske som vibrerer på grovere frekvenser vil kunne påføres skade av den samme frekvensen.

Jeg håper med dette å ha gitt deg noen impulser og ideer til å tenke nytt og friskt når det gjelder astrologien. I gamle dager ble planetenes gang over himmelen sett på som sfærisk musikk. Og astrologen var den som omsatte denne symfonien til et språk som gjorde den tilgjengelig for den menneskelige bevissthet. kanskje planetene kan sees på som musikerne i ditt private lille orkester. Din individuelle bevissthet dirigenten som prøver å bringe frem det beste i hver enkelt av musikerne og det samlede ensemble. Og sjelen komponisten som har valgt symfonien du bruker livet ditt til å spille.