Tidligere liv og sjelens natur.

Jo mer jeg har forsket på tidligere liv, jo mer ser jeg at sjelen synes å ha en natur, eller et tema som går som en rød tråd gjennom alle livene.

Noen sjeler er primært opptatt av visdom og utvidet bevissthet
Andre av ideutvikling og nye muligheter
atter andre av å bruke sin posisjon til å ha innflytelse og påvirkning.
Jeg har også vært bort i sjeler hvis primære natur er å søke glede for enhver pris.

For noen er kanskje kjærlighet og det å være en del av et emosjonelt felt det sentrale.

Noe av det som har ledet meg til denne forståelsen er min egen erfaring, opplevelse av trådene som går gjennom i livet til enkelte sjeler.

Jeg ser hvordan nesten alle mine liv samler seg rundt dette med å forstå og se meningen med menneskehetens eksistens.  Jeg har møtt sjeler som etter døden bare var lykkelige og følte de fikk igjen sin frihet og eksistens, når de slapp å ta hensyn til alle de jordiske begrensningene og forholdene. Dette er sjeler som først og fremst søker glede. Andre kan ha som sin første opplevelse etter døden at de skulle vist mer kjærlighet og vært mer tilstede for andre i sitt jordiske liv. Dette er sjeler som søker å erfare seg selv gjennom kjærlighet.

Jeg hadde en stor ahaopplevelse når jeg så profilen til Barack Obama og sammenlignet den med profilen til Abraham Lincoln.

De var nesten identiske. Med andre ord en sjel som søket å få og bruke makt til å være progressiv og nyskapende.

En annen gang leste jeg og så et bilde av en fransk kunstrestauratør, som var spesielt opptatt av å restaurere bilder til den Norske maleren Halard Solberg. Stor var min «glede», når jeg oppdaget at utseende til denne franske restauratøren og Harald Solberg var så å si identiske.  Det betyr ikke at sjelen ser akkurat lik ut i inkarnasjon etter inkarnasjon, men den bærer med seg en erfaring og en energi som gjør at my av de samme kommer gjennom, også når det gjelder utseende i liv etter liv. Hvis det genetiske materiale hadde vært identisk med det du brukte i ditt forrige liv, så hadde nok utseende blitt helt så å si det samme.

En interessant oppgave er å kjenne etter hva som ligger i bunnen av din sjels natur. Er din grunnenergi kjærlighet, glede eller visdom? Er du en som aller helst vil dele, styre eller organisere? Er du en som hele tiden søker mot det ukjente og å utvide din erfaring, eller søker du å gå i dybden og få en større erkjennelse?

Til slutt vil jeg nevne en tanke som ble nevnt for meg, og som kan ha noe for seg. Det var en person som plutselig fikk en opplevelse av at Martha Louise, den eldste datteren til vår konge og dronning, en gang i tiden var på jorden som krigsjomfruen Jeanne d’Arc. Hun hadde også en spirituell åpenbaring. Ikke som en lysfontene på Dovrefjell, men med en engel som snakket til henne. En samtalepartner som også Martha også skal ha lyttet til. De var begge personer som kom i søkelyset fordi de fulgte sin spirituelle overbevisning og opplevelse. Begge var nødt til å sloss for sin overbevisning mot en samtid som var svært skeptisk til dem. Selvfølgelig er ikke ting helt like fra liv til liv. Den gangen ble hun «slaktet» av engelskmennene og et tribunal av selvrettferdige kristne som kalt henne en kjetter. I dag blir hun henrettet av en selvrettferdig presse, som på samme måte dømmer henne fordi hun har en visjon som ikke overensstemmer med deres verdensbilde. Dessverre har vi ingen malerier eller portretter av Jeanne d’Arc som ble henrettet 1 1431 i en alder av nitten år. Det kan gi oss en forståelse av at det først er nå, i moden alder at Martha Louise virkelig tar opp stridshansken og viser hva hun står for.  Hvis denne tanken skulle vise seg å medføre riktighet, så kan vi jo bare spekulere på hvem Ari Behn og sjaman Durek var i Jeanne d’Arc sin «forestilling.» Jeg ville tippe på at Ari var en av de franske kongene, som for det meste var mer opptatt av å leve og utfolde sine gleder, enn av å regjere og krige. Durek på sin side kan fort være en av de engelske geistlige som i sin tid var med på å sørge for at Jeanne ble brent på bålet. En måte man korrigerer karmiske hendelser på er jo å spille ut tidligere historier fra en annen vinkel og med en annen bevissthet.