En spåtjeneste, eller kunsten å lytte til det guddommelige?

Av: Per Henrik Gullfoss

 

I Norge har vi ett eneste ord for å bruke astrologi, tarotkort eller andre redskaper til å se dypere inn i tidens og livets mysterium. Vi snakker om å spå.

De fleste uinnvidde antar at dette dreier seg om å se inn i fremtiden og spå hva som kommer til å skje. Utallige er de som ønsker å få vite om hvem som er den rette, når han/hun kommer, om de vil bli rike, få gode karakterer til eksamen, vinner rettsaken de er oppe i eller får solgt huset sitt til en god pris.

 

SPÅDOM OG YTRE HENDELSER

Vi kan si at ordet spå, dekker den mest primitive, og på mange måter mest uinteressante måten å bruke disse redskapene på.  Ofte ønsker mennesker å få vite resultater, så de slipper å ta valg og ansvar for eget liv. Ansvarsløse” spåmenn/kjerringer” bruker sine forskjellige verktøy på denne måten. En av grunnene til at det lett gjøres skade med slike spådommer, er at de som spår ofte tar feil. Dette skyldes, bortsett fra når den som uttaler seg ikke er dyktig nok, at jo mer bevisst et menneske er, jo vanskeligere er det å forutsi fremtiden. Et bevisst menneske har mange valgmuligheter og kan til og med bryte sitt eget mønster.

Vi lever i en tid hvor verden er i hurtig forandring, samtidig som den øker i kompleksitet. Dette gjør det vanskeligere å spå, fordi individets muligheter er flere enn tidligere og fordi verdens kompleksitet i seg selv bidrar med å gi mye flere muligheter enn tidligere. Bare tenk på yrkesmulighetene dine i middelalderen. Var faren din smed, så ble du smed, var han leilending, så ble du leilending os.v.  I dag er yrkesmulighetene uendelig mye større. En annen grunn til det tvilsomme ved å skulle spå ytre hendelser er at den som” spår” som nevnt tar vekk ansvaret for egne valg og avgjørelser hos den som blir spådd. Det var” skjebnen”, og ikke ditt valg. Ja faktisk vil det ofte være slik at den som kommer med spådommen blir den direkte årsak til at spådommen går i oppfyllelse, fordi den som blir spådd tror på spådommen. I Australia kunne enkelte heksedoktorer si til en person at de kom til å dø i løpet av så og så lang tid. og troen på dette var så sterk at vedkommende gjerne døde i løpet av den tilmålte tiden.  Dette kalles selvoppfyllende profeti og er en slags magisk manipulering med energi. Det samme prinsippet brukes i voodoo og såkalt svart magi. Den eneste forskjellen er at disse heksemestrene vet hva de gjør og hva de ønsker å oppnå, mens en spåmann svært ofte ikke ser at han/hun kan være med på å skape det resultat de spår vil inntreffe.  For ikke å snakke om den ubotelige skade en negativ spådom kan påføre mennesker. Det er heldigvis sjelden, men jeg har støtt på mennesker som har fått ødelagt deler av livet p.g.a. en” spåmann” som har fortalt de om en grusom hendelse som vil inntreffe om så og så mange år.

 

SPÅDOM OG PSYKOLOGI

Mange av de som i dag arbeider med disse redskapene gjør lite som er forbundet med det vi kaller å spå. De er psykologer, vismenn/kvinner og healere, som bruker disse metodene for å hjelpe sine kunder til å bli mer bevisste om egne behov og psykologiske mønster.  I motsetning til de mer tradisjonelle” spåmenn”, er disse hjelpernes mål å gjøre sine kunder mer bevisst og dermed i stand til å ta ansvar for sitt eget liv. Der tradisjonelle” spåmenn” arbeidet ut ifra en gitt skjebne som med nødvendighet måtte hende, så arbeider den moderne bruker av disse redskapene ut i fra en forståelse av at skjebnen er ett sett av energier og mønstre, som du kan forandre gjennom å forandre deg selv. For å gi et eksempel fra dataverden kunne vi si at skjebnen er de av programmene som ligger på harddisken.  Gjennom å gå inn på harddisken, fjerne virusprogrammer og utvide kapasiteten, så vil man kunne forandre skjebnen.

 

DIVINATION

Dessverre finnes det ikke noe ord på norsk som kan oversette den virkelige betydningen av divination.  Det engelske ordet divine, betyr hellig. Ordet divination vil direkte oversatt bety helliggjøring.  I forhold til å bruke redskaper som tarot og astrologi kan dette forstås på to måter. Den første er at man rett og slett titter det hellige/gud i kortene. Man spår ikke hva som er et menneskes skjebne, men man går inn og tyder universets/guds plan og hensikt med dette individets eksistens.

 Den andre betydningen, som jeg finner mye glede i, er å tenke seg at divination betyr å få frem og se på det hellige i den personen man setter et horoskop eller legger kort for. Man søker å forstå den større sammenheng og hensikt med det personlige livet, samtidig som man søker å se og forstå den guddommelige gnist som er kjernen av dette mennesket. 

Formålet blir dermed å hjelpe dette mennesket til å fullbyrde og realisere det som allerede er hans/hennes innerste vesen.. Denne typen hjelper søker ikke å fortelle om en spesiell hendelse eller skjebne du skal oppleve eller unngå, men vil søke å gi deg mest mulig bevissthet om hvordan du kan realisere det du i din essens allerede er.  For å ta i bruk paradokser så vil vi kunne si at han/hun kan hjelpe deg til å bruke din frie vilje til å realisere din skjebne (velge å bli bevisst og lære å utfolde den hellige essens du allerede er).

En av de viktigste tingene en god tarotleser eller astrolog gjør, er å prøve å bringe kundens bevissthet om seg selv, verden og de omstendigheter og utfordringer han/hun står overfor opp til et høyere bevissthetsnivå enn det som var tidligere. Dette trenger ikke nødvendigvis å skyldes at tarotleggerenes egen bevissthet er så mye mer utviklet enn kundens. Det som skjer, er at tarotleggeren/astrologen har tilgang på en informasjon fra det hellige

( divination ) og kan derfor, gjennom riktig bruk av denne informasjonen, tilføre kunden helt ny innsikt og bevissthet. 

 

HELLIGE SPRÅK GIR HELLIGE TANKER OG SAMTALER

Kanskje enda mer fascinerende og utviklende enn å gå til en dyktig” divinatør”, er det å lære seg å bruke redskaper som astrologi og tarot selv. Begge deler kan sies å være språk som gjør det mulig for bevisstheten å kommunisere med det hellige (divine ). Det sies at barn som ikke har et språk får vansker med å tenke. På den samme måten vil det være naturlig å anta at individer som ikke lærer/utvikler et kosmisk/hellig språk, får problemer med å forstå og kommunisere med det hellige. Dette var en av tankene (eller kanskje baktankene) når de kristne religiøse ledere lenge valgte å holde messer på latin eller andre tungemål som lekfolket ikke forsto.  Den som kunne det hellige språket var den som kunne snakke med gud, og dermed fortelle de andre om guds vilje.

Språk som mennesker har skapt for å forstå, formidle og utvide sin opplevelse av den menneskelige virkelighet er ikke det språket selve kosmos snakker. 

To av de” alfabetene” som er best egnet til å utvikle et kosmisk språk i våre dager er astrologi og tarot. Astrologi er det språket som universet snakker. Det eneste tilsvarende språket som eksisterer er det som selve jorden, naturen og alle menneskene snakker gjennom hva de er og gjør.  Hvis vi hadde kunnet jordgudinnens språk hadde vi for eksempel forstått at det hun sa når havet trakk seg unormalt tilbake var: Løp som helvete opp i høyden hvis du har tenkt å leve, for nå kommer det en skikkelig flodbølge.  Astrologi er språket til solsystemet, og i videre forstand til hele vår galakse og det fysiske univers. Gjennom å lære dette lærer vi å snakke med universet og forstå hva stjernene synger for oss her på jorden.

Tarot er knyttet til en annen dimensjon av språk. Det symbolske, som stammer fra vår indre verden. Tarot er et av de beste redskapene jeg kjenner til å åpne dørene mellom det indre og det ytre univers. For å bli hele mennesker og utvikle de kvaliteter og nye egenskaper som selve tidens og sivilisasjonens utvikling” krever av oss”, så trenger vi å samordne høyre og venstre hjernehalvdel. Å arbeide med bilder, ord, intuisjon og sunn fornuft i forening er en av de viktigste veiene for å få til samarbeidet mellom hjernehalvdelene.  Tarotkort er et av  de ypperste hjelpemidlene vi har til dette.

I dag er det mange som tolker drømmer. Gjennom å forstå den indre verdens symbolspråk, så kan vi forstå hvem vi er og våre egne lengsler og behov. Når man først har begynt å forstå at ALT OGSÅ ER SYMBOLSK… og har begynt å lære å tyde symbolene, så kan man gjøre det motsatte. Å tolke virkeligheten som om den var en drøm. Helt konkret vil det si at hvordan ville du tolket det du opplever, hvis du hadde drømt det, istedenfor å oppleve det i den fysiske verden?

Å arbeide med redskap som tarot og astrologi er som nevnt hovedveier til å utvikle bevissthet og forståelse om forholdet mellom den ytre og den indre verden. Når man går vekk fra klisjeene og behovet for kjappe spådommer, så er dette i sannhet redskaper som kan brukes til å se og fremme det hellige i en selv og universet man er en del av. Til å forstå tiden, ens plass i tiden og hvordan man kan forandre den ytre verden gjennom å forandre den indre. Man lærer å se hvordan bevissthet skaper virkelighet og føres dypt inn i opplevelsen av at verden er et magisk sted, hvor eventyr og myter utfolder seg. Til en forståelse av at vi både er eventyrerne, fortellerne og skaperne av våre egne eventyr.